Co utváří společenstva parazitů ptáků?

V přírodě kolem sebe na první pohled uvidíme diverzitu rostlin, hlavně dřevin. A pak si s jistou námahou všimneme i diverzity živočichů, kteří posedávají, létají, procházejí se nebo se plazí kolem nás. Kromě toho ale existují ještě další typy diverzity, které nejsou tak snadno patrné. Například v živočiších, a také v rostlinách, žije ohromné množství rozmanitých parazitů, kteří rovněž přispívají k celkové pestrosti přírody.

Kateřina Sam z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a z Biologického centra AV ČR se stala členkou mezinárodního týmu badatelů, který se soustředil na diverzitu krevních parazitů ptáků v jihovýchodní Asii, Austrálii a Tichomoří. Cílem jejich výzkumu bylo ve vybraných oblastech prozkoumat složení společenstev krevních parazitů z kmene výtrusovců, kteří náležejí do rodů zimnička (Plasmodium) a Haemoproteus. Ze složení společenstev poté odvozovali, jaké mechanismy působí na utváření těchto společenstev. Vědci během výzkumu zpracovali údaje o krevních parazitech, které pocházely od více než 10 tisíc prostudovaných ptáků.

 Výsledky výzkumu napovídají, že na utváření společenstev krevních parazitů ptáků mají vliv bariéry, které souvisejí se vznikem a šířením druhů hostitelů, tedy ptáků. Když v určité oblasti žijí ptáci, kteří jsou si navzájem méně příbuzní, tak i parazité v jednotlivých ptácích jsou si navzájem méně příbuzní. V oblastech s vyšší diverzitou ptáků jsou si parazité v jednotlivých ptácích navzájem více příbuzní. Na společenstva parazitů působí i klima, které do jisté míry omezuje jejich rozšíření. V budoucnu by se vlivem klimatických změn mohly posouvat hranice rozšíření ptáků a s nimi se budou šířit i parazité.

Clark, N. J, Clegg S. M., Sam, K., Goulding, W., Koane, B., Wells, K. 2017. Climate, host phylogeny and the connectivity of host communities govern regional parasite assembly. Diversity and Distributions online 4. 10. 2017.

Kontakt: Mgr. Kateřina Sam, Ph.D. (katerinatvardikova at seznam.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.