Co ovlivňuje strukturu společenstev hmyzu na fíkovnících?

Mezi rostlinami a býložravým hmyzem, který se na těchto rostlinách živí, neustále probíhají závody ve zbrojení. Rostliny se snaží být pro hmyz co nejvíce odpudivé a nepoživatelné, hmyz se zase snaží obranu rostlin nějakým způsobem překonat. Tento souboj, který trvá již miliony a miliony let, má značné důsledky pro evoluci všech zúčastněných. Ovlivňuje podobu a rozmanitost rostlin, hmyzu, který na nich žije, i utváření společenstev tohoto hmyzu. 

Martin Volf z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR se svými spolupracovníky prostudovali housenky, které se vyskytovaly na 21 společně rostoucích druzích tropických fíkovníků nížinného tropického lesa na Papui-Nové Guinei. Zajímaly je i obranné mechanismy, které tyto fíkovníky proti housenkám používají. 

Výsledky výzkumu ukázaly, že společenstva vysoce specializovaných a nespecializovaných druhů hmyzu reagují na obranné mechanismy rostlin různým způsobem. Nespecializovaní herbivoři vyhledávají rostliny, které jsou méně vybavené toxickými látkami. Rostliny se pak těmto herbivorům brání tím, že během evoluce vytvářejí více jedů a investují do stále účinnější obrany. 

Vysoce specializovaní herbivoři, jako jsou například můry rodu Asota, se naopak živí na fíkovnících, které jsou značně jedovaté. Tyto můry zřejmě mohou do svých těl ukládat toxické látky z fíkovníků a využít je pro svoji ochranu. Rovněž jsou nápadně zbarvené a varují tím neopatrné predátory, že nejsou k jídlu. Těmto herbivorům se naopak jednotlivé druhy fíkovníků brání tím, že se snaží investovat do forem obrany, které se co nejvíce liší od jejich příbuzných. Tím se snaží zamezit tomu, aby s ostatními druhy fíkovníků sdílely stejné druhy specializovaných herbivorů. Výsledkem všech těchto vztahů mezi rostlinami a hmyzem je pestrý a proměnlivý systém, který poskytuje rostlinám dobrou ochranu před různými typy herbivorního hmyzu.

Volf, M., Segar, S. T., Miller, S. E., Isua, B., Sisol, M., Aubona, G., Šimek, P., Moos, M., Laitila, J., Kim, J., Zima, J. Jr., Rota, J., Weiblen, G. D., Wossa, S., Salminen, J. P., Basset, Y., Novotný, V. 2018. Community structure of insect herbivores is driven by conservatism, escalation and divergence of defensive traits in Ficus. Ecology Letters 21: 83–92.

 

 

Kontak: RNDr. Martin Volf, Ph.D. Kontakt: (martin.volf at idiv.de)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.