Bradáček srdčitý ve flóře Britských ostrovů

Bradáček srdčitý (Listera cordata, Neottia cordata) možná na první pohled neoslní, přesto je to velmi unikátní rostlina, přinejmenším v České republice. Jde totiž o jednu z našich nejmenších a zároveň nejvzácnějších orchidejí. Na rozdíl od příbuzného bradáčku vejčitého, což je jedna z nejběžnějších českých orchidejí, je bradáček srdčitý naopak jednou z těch nejvíce ohrožených. Vyskytuje se u nás obvykle na rašelinných půdách ve stinných podmáčených smrčinách, typicky kolem horní hranice lesa.

Jana Jersáková a Milan Kotilínek z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se podíleli na zpracování bradáčku srdčitého v rámci ekologických studií vybraných druhů rostlin Britských ostrovů, které pod názvem „Biological Flora of the British Isles“ tradičně vycházejí v časopise Journal of Ecology. Jejich studie bradáčku srdčitého zahrnuje rozšíření druhu na Britských ostrovech, jeho stanoviště, společenstva, odpovědi na prostředí, morfologii, fyziologii, fenologii, reprodukční charakteristiky, jeho herbivory, historii druhu na Britských ostrovech a rovněž jeho ochranu.

Bradáček srdčitý roste na Britských ostrovech jako nenápadná orchidej zrašelinělých lesů a vřesovišť. Je to vytrvalá rostlina, která se rozmnožuje především vegetativně z kořenů. Kořeny bradáčku kolonizují nejčastěji mykorhizní houby – basidiomycety z řádu Sebacinales. Orchidej na Britských ostrovech kvete od počátku května do srpna, v závislosti na nadmořské výšce a zeměpisné šířce. Květy orchideje vytvářejí nektar a o jejich opylování se starají především bedlobytky a smutnice z řádu dvoukřídlých. Bradáček srdčitý je sice ještě poměrně běžný na severu a západě Skotska, jinak ale ve Velké Británii na mnoha místech ustupuje, hlavně v nižších polohách. Důvodem bývá vypalování vřesovišť, vysoušení mokřadů nebo kácení vlhkých lesů.

Kotilínek, M., Tatarenko, I., Jersáková, J. Biological Flora of the British Isles: Neottia cordata. Journal of Ecology 106:444–460.

Kontakt: Doc. RNDr. Jana Jersáková, Ph.D. (jersa at centrum.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.