Zavírání květů u šafránu spišského podporuje kvalitu jeho pylu

Šafrán spišský je pohledná, časně zjara kvetoucí cibulovitá rostlina, která roste v centrální části Západních Karpat, především na území Slovenska a pak Polska. Vyhledává vlhké půdy podhorských až horských luk a pastvin, a bývá k vidění i na lesních mýtinách, v okolí porostů kosodřeviny i na vysokohorských holích. Vyskytuje se v početných populacích na řadě lokalit, ale v poslední době ho ohrožuje ústup od tradičního obhospodařování luk a stavební aktivity. Pyl tohoto šafránu má při svém šíření velký obsah vody, který překračuje 30 procent. A zároveň tento pyl vydrží životaschopný jen po krátkou dobu.

Vlastnosti pylu předurčily šafrán spišský jako modelovou rostlinu pro výzkum vztahu mezi kvalitou pylu a opakovaném zavírání květů, čili nyktinastií šafránu, který uskutečnila Jana Jersáková z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a její spolupracovníci. Šafrány studovali ve slovenské vesnici Donovaly, která leží na sever do Banské Bystrice, na území Národního parku Nízké Tatry. Na zdejších loukách roste velice početná populace těchto šafránů. Výzkum proběhl na jaře 2018, v době kvetení a po odkvětu šafránů.

Badatelé zjistili, že když uměle zabrání pravidelnému zavírání květů šafránů na noc, tak je výsledkem snížená životaschopnost pylu šafránu. Zároveň to ale nemělo žádný vliv na dostupnost pylu v květech. Výsledky experimentů svědčí o tom, že vítr nezpůsobuje ztráty pylu, pokud květy zůstanou otevřené. Otázkou k dalšímu výzkumu podle autorů studie zůstává, zda uzavřené květy chrání reprodukční orgány před poškozením deštěm či kroupami. Vše ale nasvědčuje tomu, že opakované zavírání květů skutečně chrání pyl před nepříznivým prostředím. Je možné, že se zavírání květů vyvinulo jako ochranná strategie u rostlin, které kvetou brzy na jaře a často proto musejí čelit drsným podmínkám.

Prokop, P.,  Jersáková, J., Fančovičová, J., Pipíška, M. 2019. Flower closure enhances pollen viability in Crocus discolor G. Reuss. Flora 250: 68–71. 

Kontakt: Doc. RNDr. Jana Jersáková, Ph.D. (jersa at centrum.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.