Vzájemné působení hlístic a vosiček v housenkách blýskavek

V dnešní době se slibně rozvíjejí postupy biologického boje proti řadě různých škůdců, které mohou ochránit plodiny, aniž by docházelo k závažnému narušení ekosystémů. Přitom není výjimkou, že u určitého škůdce existuje více různých přirozených protivníků, kteří mohou účinně zasáhnout proti jeho populacím. V takovém případě se pochopitelně mohou navzájem ovlivňovat, což by se mohlo projevit na výsledcích biologického boje. Jedním z takových škodlivých druhů je i blýskavka Spodoptera litoralis, která představuje významného škůdce v Africe, na středním Východě i ve Středomoří. Housenky této můry vyžírají listy a plody více než 100 druhů rostlin, včetně ekonomicky významných plodin. 

Haq Abdul Shaik z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR a jeho spolupracovníci použili housenky těchto blýskavek, aby ověřili vzájemné působení mezi entomopatogenními hlísticemi Steinernema carpocapsae a parazitickými vosičkami Habrobracon hebetor. Uspořádali experiment, v němž housenky blýskavek vystavili jednak různým množství hlístic (5-500 na housenku), různým dávkám jedu parazitických vosiček (0,005-0,1 jednotky jedu na housenku) a také společnému působení hlístic a jedu vosiček. 

Vysoké dávky hlístic i jedu vosiček vedly ke smrti všech housenek během 1-3 dnů. Nízké dávky hlístic usmrtily housenky blýskavek do týdne, nízké dávky jedu vosiček vedly k přežívání housenek po delší dobu, po jejímž uplynutí housenky zahynuly hlady. Jed vosiček u housenek narušuje zpracování potravy. Když badatelé použili zároveň hlístice i jed vosiček, tak to mělo na housenky razantní účinek a spolehlivě je to usmrtilo. Zároveň se ukázalo, že hlístice jsou proti jedu vosiček plně rezistentní. Kombinace hlístic s vosičkami by se mohla stát účinným postupem v biologickém boji proti housenkám blýskavky. 

 

Shaik, H. A., Mishra, A., Hussein, H. M., Skoková Habuštová, O., Sehnal, F. (2020). Competitive interactions between entomopathogenic nematodes and parasitoid venom. Journal of Applied Entomology online 4. 3. 2020.

Kontakt: Mgr. Haq Abdul Shaik, Ph.D. (haq at entu.cas.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.