Úspěšný vetřelec narazil na domácího parazitoida

I mezi hmyzem, který obvykle považujeme za své spojence, mohou být nepříjemní vetřelci. Takové je i slunéčko východní (Harmonia axyridis), které původně pochází z východní Asie a dnes se stalo jedním z nejvíce invazních druhů hmyzu planety. Tohle slunéčko vytváří na dobytých územích početné populace, které mohou ohrožovat místní slunéčka. Úspěšné a extrémně rychlé invaze slunéčka východního mohou být přinejmenším zčásti důsledkem dosavadního slabého vlivu přirozených nepřátel, jako jsou jejich predátoři, paraziti, či parazitoidi. Dřívější studie to potvrzovaly i v případě lumčíka Dinocampus coccinellae, který je parazitoidem slunéček. Podle jejich výsledků byla invazní slunéčka východní tímto lumčíkem parazitována daleko méně než místní druhy slunéček. 

Oldřich Nedvěd z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR a jeho kolegové zjišťovali, jaká je situace ohledně lumčíků a slunéček východních v České republice dnes, zhruba desetiletí po invazi slunéčka východního do střední Evropy. Ukázalo se, že několik populací slunéčka východního v České republice je ve skutečnosti ve velmi vysoké míře promořeno lumčíky Dinocampus coccinellae. V nejvíce parazitované populaci slunéčka se lumčíci vylíhli z celkem 46 procent jedinců slunéček. Dokonce vyšlo najevo, že v sedmi případech z celkem devíti studovaných byla populace slunéčka východního parazitována lumčíky více, než populace domácího slunéčka sedmitečného (Coccinella septempunctata) na stejném místě.

Vše nasvědčuje tomu, že právě v České republice našli lumci recept na to, jak úspěšně parazitovat invazní slunéčko. Jsme svědky evoluce v přímém přenosu, kdy některé ze středoevropských populací lumčíka zřejmě dokázaly překonat imunitní systém dotyčného slunéčka. Právě jejich imunitní systém je nejspíše důvodem vysoké úmrtnosti larev lumčíků v těle slunéčka východního, kterou jsme doposud pozorovali. Parazitoidy slunéčka východního a jejich vliv na průběh invaze bude i do budoucna velmi zajímavé sledovat. 

 

Knapp, M., Řeřicha, M., Maršíková, S., Harabiš, F., Kadlec, T. Nedvěd, O., Teder, T. 2019. Invasive host caught up with a native parasitoid: field data reveal high parasitism of Harmonia axyridis by Dinocampus coccinellae in Central Europe. Biological Invasions 21: 2795–2802. 

Kontakt: doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc. (nedved et prf.jcu.cz)


O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.