Tundra Trait Team sestavil databázi znaků rostlin tundry

Znaky rostlin odrážejí jejich životní strategie a ekologii. Vypovídají o vztahu mezi rostlinou a prostředím, a proměnlivost znaků rostlin je tím pádem často úzce spojená s proměnlivostí prostředí. Vzhledem k tomu mohou být znaky rostlin využívány například k pohotovému odhadu vlastností prostředí anebo k předpovědím reakcí druhů či celých ekosystémů na změny v prostředí, jako jsou i změny klimatu. Z těchto důvodů vznikají souhrnné databáze rostlinných znaků, které zahrnují buď rostliny určité geografické oblasti, určitý typ znaků rostlin nebo třeba rostliny z určitého prostředí. 

Tomáš Hájek a Petr Macek z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se stali členy početného mezinárodního týmu odborníků „Tundra Trait Team“ (TTT). Tento tým sestavil databázi znaků rostlin, které pocházejí z tundry, ať už polární anebo vysokohorské. Databáze obsahuje údaje o celkem 978 druzích terestrických cévnatých rostlin, které rostou v tundře. Data pro tuto databázi byla nasbírána mezi lety 1964 a 2018. Ve většině případů šlo o jednorázová měření, vzácně o dvakrát či vícekrát opakovaná měření.

Databáze TTT zahrnuje 91 970 měření pro celkem 18 znaků rostlin. Mezi nejčastěji měřené znaky v databázi náležejí: výška rostliny, plocha listu, hmotnost listu, obsah sušiny listu, obsah dusíku, uhlíku a také fosforu v listu nebo hmotnost semene. V databázi jsou zastoupena měření z arktické tundry na Aljašce, v Kanadě, Grónsku, severní Evropě a na Sibiři, měření z alpinské tundry v evropských Alpách, ve Skalnatých horách, Kavkazu, Uralu, Pyrenejích, australských Alpách a z Nového Zélandu. Antarktická měření byla získána na ostrově Marion. Databáze je teď k dispozici online pro všechny zájemce z řad odborníků i veřejnosti.

Bjorkman et al. 2018. Tundra Trait Team: A database of plant traits spanning the tundra biome. Global Ecology & Biogeography 27: 1402–1411.

Kontakt: RNDr. Petr Macek, Ph.D (maca at prf.jcu.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.