Trvalé narušování prostředí v suchém tropickém lese ovlivňuje složení společenstev

Sezónně suché tropické lesy mívají unikátní květenu. Typické jsou pro ně opadavé rostliny, které často bývají sukulentní a otrněné. Tyto lesy zažívají extrémy v celkovém úhrnu srážek, které se mohou lišit od cca 240 až po 1 500 milimetrů za rok. Složení společenstev rostlin těchto lesů ovlivňuje především dostupnost vody, a pak také obsah živin v půdě. Kromě klimatických extrémů zažívají sezónně suché tropické lesy také trvalé narušování prostředí lidmi (anglicky chronic anthropogenic disturbance), které souvisí s pasením dobytka, těžbou a odnosem palivového dřeva, a také získáváním dalších produktů z lesa.

Francesco de Bello z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a jeho spolupracovníci se rozhodli prozkoumat, jak dostupnost vody, úživnost půdy a trvalé narušování prostředí lidmi, konkrétně odnos dřeva a pastva dobytka, ovlivňují složení vegetace dřevin v oblasti Caatinga, která se rozkládá v severovýchodní Brazílii. Caatinga představuje jeden z největších a nejvíce rozmanitých suchých tropických lesů na světě. V současnosti Caatingu ohrožuje jak globální oteplování společně s odnosem živin z půdy, tak i trvalé narušování vegetace rozmanitými lidskými aktivitami.

Vědci zjistili, že odnos dřeva z lesa vede k převládání dřevin s menšími listy a nižšími investicemi do tvorby listů, což je způsobeno tím, že odnášení větví a klacků prosvětluje porosty, do nichž se pak dostane více slunečního záření. Pastva koz a krav zase vede k tomu, že prosperují druhy s hustším dřevem a většími listy. To je důsledek omezování výskytu chutných dřevin, na které se kozy a krávy zaměřují. Autoři studie prokázali, že jak trvalé narušování prostřední lidmi, tak i globální oteplování s odnosem živin z půdy může ovlivnit složení společenstev dřevin. Z toho vyplývá, že tyto nepříznivé procesy mohou mít významný vliv na fungování ekosystémů sezónně suchých tropických lesů.

Sfair, J. C., de Bello, F., de Franca, T. Q., Baldauf, C., Tabarelli, M. 2018. Chronic human disturbance affects plant trait distribution in a seasonally dry tropical forest. Environmental Research Letters 13: 025005.

Kontakt: Francesco de Bello. (fradebello at prf.jcu.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.