Společenstva rostlin, srážky a půda v brazilském sezónním tropickém lese

Pro výzkum ekologie společenstev rostlin jsou zásadním tématem znaky jednotlivých druhů, a to, jak tyto znaky odpovídají na změny podmínek prostředí. Pokud se nám podaří plně objasnit vztahy mezi znaky rostliny a jejich prostředím, tak by nám to mělo usnadnit předpovídat změny společenstev, k nimž dochází v důsledku přirozených i lidmi vyvolaných procesů v prostředí. Vztahy mezi znaky rostlin a prostředím jsou ale složité a celou situaci ještě komplikují disturbance, čili narušení společenstev, ať už přirozené anebo způsobené lidmi. Naše povědomí o vzájemných vztazích mezi podmínkami prostředí a narušováním, a jejich souvislostech se znaky rostlin, jsou ale ještě příliš omezené na to, abychom mohli věrohodně předpovídat vývoj společenstev.

Julia Sfair z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se svými kolegy prozkoumala vztahy mezi znaky rostlin, podmínkami prostředí a složením společenstev rostlin v kombinaci s narušováním prostředí v důsledku lidské činnosti v brazilské vegetaci zvané Caatinga. Jde o suchomilnou tropickou vegetaci s keři a nízkými stromy, která roste ve vnitrozemí severovýchodní Brazílie. Výzkum proběhl na vybraných místech národního parku Catimbau, jednoho z mála chráněných území, která jsou porostlá Caatingou.

Výsledky jejich výzkumu odhalily, že se početnost rostlin konkrétních druhů mění především v závislosti na srážkách a úživnosti půdy. Druhy se podobnými kombinacemi znaků mají přitom tendenci reagovat na prostředí podobně. Badatelé zjistili, že se u druhů rostlin ve vegetaci Caatingy objevují různé ekologické strategie. Jednak tam rostou druhy, které mají dřevo o nízké hustotě a měkké tlusté listy. Tyto rostliny se vyhýbají suchu tak, že v sobě uchovávají vodu. Vyskytují se hojně na místech s extrémně nízkými srážkami a zároveň relativně vysokou polní vodní kapacitou, která udává maximální množství vody, co je půda schopna trvaleji zadržet. Na místech s o něco vyššími srážkami a naopak nižší polní vodní kapacitou rostou často druhy s vysokou hustotou dřeva, které tolerují sucho. Pokud to je na relativně živinami bohatých půdách, tak mají spíše tlustší a tvrdší listy, když je to na půdách bez živin, tak mají tenčí a měkčí listy. V odpovědi na disturbance se u rostlin Caatingy kupodivu neobjevuje žádná vyhraněná ekologická strategie.

 

Pinho, B. X., Tabarelli, M., Engelbrecht, B. M., Sfair, J. C., Melo, F. P. L. 2019. Plant functional assembly is mediated by rainfall and soil conditions in a seasonally dry tropical forest. Basic and Applied Ecology 40: 1–11.

Kontakt: Julia Caram Sfair, Ph.D. (juliacaram at gmail.com) 


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.