Společenstva rostlin a specializovaných herbivorů ve fragmentované tropické krajině

Tropické lesy po celém světě v dnešní době čelí mohutnému tlaku lidské civilizace. Podle nedávných odhadů zmizí každým rokem asi 2100 kilometrů čtverečních tropických lesů, hlavně kvůli zemědělství a pastvě dobytka. Zbývající porosty tropických lesů zůstávají velmi fragmentované a vklíněné mezi okolní zemědělskou krajinu. Stále větší počet druhů rostlin a živočichů se musí smířit s životem ve velmi malých fragmentech původního tropického lesa. Pro jejich ochranu je nutné důkladně prostudovat procesy, k nimž v takových lesních fragmentech dochází, i to, jakým způsobem zasahují místní organismy.

Julia Sfair z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v  Českých Budějovicích a brazilské Universidade Federal de Pernambuco se svými kolegy prostudovala různé úrovně biodiverzity ve fragmentech tropického Atlantického lesa (Mata Atlântica) v severovýchodní Brazílii. Právě Atlantický les náleží k nejvíce zdevastovaným tropickým ekosystémům a zbývá z něj už asi jenom 10 procent původní rozlohy. Badatelé si založili pokusné plochy ve vnitřních částech a na okrajích vybraných velkých fragmentů tropického lesa, a pak také v malých fragmentech lesa, v oblasti Usina Serra Grande, v brazilském státě Alagoas. V těchto místech se nalézá přes 100 fragmentů Atlantického lesu rozmanité velikosti, které obklopují plantáže cukrové třtiny. Vědci na vytyčených plochách zjišťovali diverzitu hostitelských rostlin a hmyzu, který na těchto rostlinách tvoří hálky.

Biodiverzita sledovaných organismů na úrovni jednotlivých stanovišť, tedy takzvaná alfa diverzita, byla jednoznačně vyšší uvnitř velkých lesních fragmentů, nežli na jejich okrajích a v malých fragmentech lesa. Naopak beta diverzita, která se vztahuje ke struktuře prostředí, byla v okrajích velkých fragmentů a v malých fragmentech o něco vyšší, nežli uvnitř velkých fragmentů lesa. Z výsledků výzkumu zároveň vyplynulo, že i když jsou malé fragmenty lesa navzájem velmi odlišné, tak mají v celkovém souhrnu jen malý význam pro ochranu rostlinných společenstev a jejich specializovaných hmyzích herbivorů na úrovni celé krajiny. Cennější jsou v tomto směru větší fragmenty tropického lesa.

Souza, D. G., Sfair, J. C., Arroyo-Rodriguez, V., Santos, J. C., Tabarelli, M. 2019. Depauperation and divergence of plant-specialist herbivore assemblages in a fragmented tropical landscape. Ecological Entomology 44: 172–181. 

Kontakt: Julia Caram Sfair, Ph.D. (juliacaram at gmail.com)


O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.