Společenstva hmyzu napadajícího semena a plody v thajském tropickém lese

Hmyz, který se živí semeny nebo plody, představuje významný zdroj mortality stromů tropických lesů. Takový hmyz totiž často zničí embryo rostliny v semenu anebo znehodnotí plod tak, že se nemůže potřebným způsobem rozšiřovat. Hmyz, který vyžírá vnitřek šťavnatých plodů, zase může vážně ohrozit šance semenáčku na úspěšný růst. O hmyzu, který se specializuje na semena či plody, existuje řada prací u ekonomicky významných plodin anebo u vegetace mírného pásu. V tropické vegetaci jsou takové studie stále velmi ojedinělé.

Mezinárodní tým odborníku, jehož členem byl Chris Dahl z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR, sledoval po tři roky hmyz na lokalitě Khao Chong v nížinném tropickém sezónním lese, který je součástí Khao Ban Thad Wildlife Sanctuary v jižním Thajsku. Za tu dobu badatelé získali celkem 17 555 jedinců hmyzu, kteří pocházeli z asi 343 kilogramů semen a plodů, sesbíraných z 357 druhů stromů a lián. Tyto jedince zařadili do 243 druhů, z nichž asi 43 procent je považováno za škůdce. 

Většina z objevených druhů hmyzu se živí semeny, obzvláště ze suchých plodů. Zároveň se ukázalo, že semena a plody asi 28 procent studovaných druhů stromů a lián v tomto případě nenapadl žádný hmyz. Nejčastěji byly napadány rostliny čeledí Annonaceae, Fabaceae, Sapindaceae a Myristicaceae, naopak nejméně rostliny z čeledí Phyllanthaceae, Rubiaceae a Meliaceae. Hmyz ze semen dužnatých plodů a těchto plodů jako takových, společně se hmyzem na semenech rostlin čeledi Dipterocarpaceae, měl oproti ostatním druhům v průběhu výzkumu stabilnější populace. Badatelé dospěli k závěru, že ve sledovaném lese má hmyz, který se živí semeny a plody, jen omezený vliv na početnost jejich hostitelských rostlin. 

 

Basset, Y., Čtvrtečka, R., Dahl, C., Miller, S. E., Quicke, D. L. J., Segar, S. T., Barrios, H., Beaver, R. A., Brown, J. W., Bunyavejchewin, S., Gripenberg, S., Knížek, M., Kongnoo, P., Lewis, O. T., Pongpattananurak, N., Pramual, P., Sakchoowong, W., Schutze, M. 2019. Insect assemblages attacking seeds and fruits in a rainforest in Thailand. Entomological Science 22: 137–150. 

Kontakt: MSc. Chris Nazipa Dahl (cd.rokrok at gmail.com)

 


O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.