Sezónní proměnlivost společenstev brouků v horách tropické Austrálie

Náš svět se pozvolna mění kvůli globálnímu oteplování. Jedním z důsledků rostoucí teploty klimatu jsou i geografické posuny ve výskytu celé řady organismů. Tyto posuny se týkají jak zeměpisné šířky, tak i nadmořské výšky. Podle některých odborníků by těmito posuny kvůli změnám teplot měla být obzvláště postižena společenstva v tropech. Týká se to i tropického hmyzu, u něhož sice relativně dobře známe výskyt společenstev na gradientu nadmořské výšky, ale zatím nevíme mnoho o jeho sezonalitě v různých nadmořských výškách. 

Carl Wardhaugh z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a novozélandského institutu Scion (New Zealand Forest Research Institute) s dalšími kolegy prozkoumal sezónní proměnlivost společenstev brouků ve dvou různých oblastech australských vlhkých tropů v severním Queenslandu. Zajímali se o početnost brouků a také o druhovou bohatost jejich společenstev. Výzkum probíhal v oblasti hory Mount Spec v národním parku Paluma, kde badatelé studovali brouky v nadmořských výškách 350, 600, 800 a 1 000 metrů, a také v oblasti Atheron u hory Mount Fisher, kde probíhal výzkum v nadmořských výškách 100, 200, 400, 600, 800 a 1 000 metrů. 

Sezónní výskyt brouků byl nejvíce ovlivněn teplotou, zatímco dešťové srážky měly jen malý význam. Nadmořská výška ve skutečnosti měla na početnost brouků a jejich druhovou početnost jen mizivý vliv. Běžné druhy brouků ve sledovaných územích se podle všeho dovedou dobře přizpůsobovat konkrétním podmínkám na stanovišti. Většina zaznamenaných druhů brouků se vyskytovala v širokém rozmezí nadmořských výšek. Výsledky výzkumu vedly autory studie k závěru, že mnohé druhy brouků, které obývají vlhké tropy v Austrálii a nejspíše i jinde, nejsou tak zranitelné změnami klimatu, jako tomu je v případě jiných organismů.

Wardhaugh, C. W., Stone, M. J., Stork, N. E. 2018. Seasonal variation in a diverse beetle assemblage along two elevational gradients in the Australian Wet Tropics. Scientific Reports 8: 8559.

Kontakt: Carl Wardhaugh (carl.wardhaugh at gmail.com)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.