Rozmnožování nepůvodní rostliny plaménku plotního v Irsku

Bujně rostoucí dřevnatá liána plamének plotní (Clematis vitalba) původně pochází z jižní Evropy, jižních částí střední a západní Evropy, Středomoří, Malé Asie a oblasti kolem Černého moře. Neúmyslným zavlékání a pěstováním se dostal na území téměř celé Evropy a zdomácněl i na několika místech v Severní Americe. V České republice je zřejmě původní jen na jižní Moravě, dnes ale roste jako pěstovaný nebo zdomácnělý na řadě míst i ve zbytku Moravy a v Čechách. Nejčastěji se s ním můžeme setkat v luzích, na okrajích lesů nebo v křovinách. 

Plamének dnes roste v řadě zemí, kde se sice zatím nijak zvlášť nešíří, odborníci se ale obávají, že by se mohl stát invazním a pronikat do přirozeného prostředí. Vzhledem k tomu, že jde o liánu, která dokáže v krátké čase vytvořit mohutné porosty, tak je nutné brát taková rizika vážně. Abychom dokázali zhodnotit míru rizika, kterou plamének v jednotlivých zemích představuje pro původní druhy a ekosystémy, tak bychom měli co nejlépe poznat jeho biologii a ekologii v daných podmínkách.

 Jednou ze zemí, která je ohrožená potenciální invazní plaménku plotního, je i Irsko. Je tam nepůvodní, ale zdomácnělý, roste na řadě míst v okolí lidských sídel a mohl by pronikat do okolní přírody. Conor M. Redmond z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR se svou kolegyní uskutečnil v Irsku terénní experimenty, při nichž zjišťoval počet plodů a semen vytvořených různými způsoby opylení. Rovněž sledovali návštěvy opylovačů ve květech plaménku. Jejich zjištění ukazují, že se plaménky mohou rozmnožovat semeny i při oplození vlastním pylem, což zvyšuje jejich invazní potenciál. Květy plaménků navíc v Irsku navštěvuje nejméně 10 druhů místních opylovačů, nejčastěji pestřenky, takže nemá nouzi o opylovače. Vše nasvědčuje tomu, že by se plamének plotní mohl rychle šířit a jeho schopnosti rozmnožování ho nebudou brzdit. V Irsku budou muset porosty plaménků pečlivě sledovat.

Redmond, C. M., Stout, J. C. 2018. Breeding system and pollination ecology of a potentially invasive alien Clematis vitalba L. in Ireland. Journal of Plant Ecology 11: 56-63.

 Kontakt: MSc. Conor Mark Redmond (redmoc00 at prf.jcu.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.