Rickettsie skvrnitých horeček z hospodářských zvířat Libanonu

V posledních desetiletí se stále častěji objevují patogeny přenášené klíšťaty. Mezi významné hrozby lidskému zdraví se řadí i rickettsie ze skupiny patogenů skvrnitých horeček (anglicky Spotted fever group). Jsou to vnitrobuněčné parazitické bakterie, v jejichž šíření hrají rozhodující roli klíšťata. Ta zároveň často slouží i jako přírodní rezervoáry těchto onemocnění. Znalost rozšíření a četnosti výskytu těchto rickettsií je významná pro úřady i odborníky, kteří proti těmto patogenům zasahují. V různých oblastech světa se ale množství dostupných informací o rickettsiích skvrnitých horeček podstatně liší.

Alejandro Cabezas-Cruz z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR se svými kolegy prozkoumal výskyt rickettsií ze skupiny skvrnitých horeček u zvířat na farmách v Libanonu. Jejich cílem bylo předběžně zhodnotit ekologickou a epidemiologickou situaci rickettsií skvrnitých horeček v této „horké“ zemi Blízkého Východu. Ve své studii badatelé zahrnuli 30 farem s přežvýkavci, na nichž nasbírali vždy 2 až 3 klíšťata. Na farmách žila různá hospodářská zvířata tohoto typu, od ovcí a koz až po skot.

Vědci během výzkumu nasbírali klíšťata pěti široce pojatých druhů, včetně klíště anatolského (Hyalomma anatolicum) a pijáků rodu Rhipicephalus. Molekulární analýzy získaných klíšťat ukázaly, že 60 klíšťat (čili 68 procent z nich) přenášelo rickettsie. Z těchto 60 klíšťat 43 obsahovalo rickettsie, které byly identifikovány jako patogeny ze skupiny skvrnitých horeček, včetně druhů Rickettsia aeschlimannii, R. africae, R. massiliae a Candidatus R. barbariae. Nové údaje rozšiřují znalosti o výskytu rickettsií ze skupiny skvrnitých horeček, které bude možné využít pro prevenci i léčbu onemocnění u zvířat i lidí v Libanonu.

de Mera, I. G. F., Blanda, V., Torina, A., Dabaja, M. F., El Romeh, A. Cabezas-Cruz, A., de la Fuente, J. 2018. Identification and molecular characterization of spotted fever group rickettsiae in ticks collected from farm ruminants in Lebanon. Ticks and Tick-Borne Diseases 9: 104–108.

Kontakt: MVDr. Alejandro Cabezas-Cruz (alejandrocabezascruz at yahoo.es) 


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.