Receptor pro adenosin a infekce baculovirů u bource morušového

Baculoviry představují specifickou skupinu virů, které infikují různé druhy bezobratlých, především housenky motýlů. Pokud víme, tak nenapadají savce ani rostliny. Od čtyřicátých let dvacátého století se studuje jejich možné nasazení v biologickém boji proti škůdcům. Již se používají například proti zavíječi paprikovému, což je úporný škůdce potravin v domácnostech. Baculoviry ale zároveň ohrožují hospodářsky využívané druhy motýlů, jako je například bourec morušový. Odborníci proto zkoumají biologii baculovirů i průběh jejich infekce. 

Baculoviry jsou DNA viry s dvouřetězcovým kruhovým genomem o velikosti 80 až 180 tisíc nukleotidů. Nejčastěji studovaným baculovirem je Autographa californica nucleopolyhedrovirus (AcMNPV), který napadá housenky širokého spektra druhů motýlů. Dalším běžně studovaným baculovirem je Bombyx mori nucleopolyhedrovirus (BmNPV), který má podobnou genetickou strukturu jako virus AcMNPV, ale napadá výhradně housenky bource morušového. Yu-Hsien Lin z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR se svými spolupracovníky porovnali reakce buněk a metabolismu housenek bource morušového při infekci baculovirů AcMNPV a BmNPV. 

Výzkum je přivedl k závěru, že v přeprogramování metabolismu, k němuž dochází v těle housenky bource, když do něj pronikne baculovirus, hraje významnou roli signalizace prostřednictvím adenosinového receptoru. Badatelé zároveň zjistili, že tato signalizace představuje konzervativní mechanismus, který ovlivňuje průběh infekce baculoviru. Porovnání infekcí baculovirů AcMNPV a BmNPV ukázalo, že baculovirus BmNPV, který je v infikování bourců výrazně úspěšnější, dokáže tlumit metabolické reakce těla hostitelské housenky pomocí molekul mikroRNA. Tyto molekuly ovlivňují signalizaci adenosinového receptoru. Vše nasvědčuje tomu, že reakce metabolismu housenek, především zvýšená produkce energetických molekul ATP, ke které dochází díky signalizaci adenosinovým receptorem, je významnou součástí imunitní odpovědi hostitele na infekci baculovirem. 

 

Lin, Y. H., Tai, C. C., Brož, V., Tang, C. K., Chen, P., Wu, C. R. P., Li, C. H., Wu, Y. L. 2020. Adenosine Receptor Modulates Permissiveness of Baculovirus (Budded Virus) Infection via Regulation of Energy Metabolism in Bombyx mori. Frontiers in Immunology 11: 763.

Kontakt: MSc. Yu-Hsien Lin, Ph.D. (r99632012 at gmail.com)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.