Proteiny defenziny klíšťat působí proti malarickým zimničkám u myší

Vědci i zdravotníci po celém světě intenzivně bojují proti malárii. Jejich úsilí vedlo k významnému snížení úmrtnosti na toto velmi rozšířené onemocnění. Přesto ale bylo podle odhadů Světové zdravotnické organizace WHO v roce 2015 po celém světě nakaženo 212 milionů lidí a 429 tisíc jich v uvedeném roce kvůli malárii zemřelo. Malárie a komáři, kteří ji přenášejí, stále dramaticky zasahují do životů velikého počtu lidí, zejména v subsaharské Africe, v Asii a v jižní Americe. V dnešní době je stále větší problém s šířením rezistentních plazmodií, která odolávají běžným lékům, používaným proti malárii, včetně artemisininu.

V této situaci by nám mohly pomoct antimikrobiální peptidy, z nichž některé jsou slibné v potlačování infekce plazmodií in vitro, a také in vivo. Mezi takové slibné proteiny náležejí i defenziny, které typicky útočí na buněčné stěny pronikajících patogenů. Alejandro Cabezas-Cruz z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Biologického centra AV ČR a francouzské Université Paris-Est s týmem spolupracovníků otestoval účinky tří různých defenzinů z klíštěte Ixodes ricinus  na zimničky Plasmodium chabaudi, které napadají hlodavce. Dřívější výzkum ukázal, že defenziny fungují proti plazmodiím in vitro, Cabezas-Cruz s kolegy vyzkoušeli účinky defenzinů v různých dávkách u laboratorních myší nakažených malárií.

Pokusné myši dostaly dávku defenzinu a badatelé sledovali, co se bude dít. Ukázalo se, že defenziny výrazně omezují množení zimniček Plasmodium chabaudi. Zároveň se potvrdilo, že defenziny nejsou pro myši toxické. Výsledky experimentů jsou v souladu s podobným výzkumem působení defenzinů na zimničky Plasmodium falciparum. Autoři studie jsou přesvědčeni, že defenziny klíšťat si rozhodně zaslouží velkou pozornost, pokud jde o jejich možnosti v léčbě či prevenci malárie.

Couto, J., Tonk, M., Ferrolho, J., Antunes, S., Vilcinskas, A., de la Fuente, J., Domingos, A., Cabezas-Cruz, A. 2018. Antiplasmodial activity of tick defensins in a mouse model of malaria. Ticks and Tick-borne Diseases 9: 844–849.

Kontakt: MVDr. Alejandro Cabezas-Cruz (alejandrocabezascruz at yahoo.es)

Simulace matematického modelu invaze logosticky rostoucí populace. V počátečním čase  t=0 se populace o malé početnosti nachází v malém okolí bodu x=0. S postupujícím časem populace jednak roste a jednak se šíří do prostoru. Růst populace se ustálí

Simulace matematického modelu invaze logosticky rostoucí populace. V počátečním čase t=0 se populace o malé početnosti nachází v malém okolí bodu x=0. S postupujícím časem populace jednak roste a jednak se šíří do prostoru. Růst populace se ustálí
V počátečním čase t=0 se populace o malé početnosti nachází v malém okolí bodu x=0. S postupujícím časem populace jednak roste a jednak se šíří do prostoru. Růst populace se ustálí na nosné kapacitě prostředí, ale populace se šíří nadále v prostoru.


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.