Proč rostliny přestanou na jeden rok růst?

Vytrvalé byliny obvykle každým rokem obnovují své nadzemní části. Využívají přitom zdroje, které si nashromáždily během předcházející sezóny a uskladnily si je v podzemních orgánech. Lidé si často myslí, že se takto každoročně obnovují všechny trvalky. Detailní výzkumy ale postupně ukazují, že to není úplně pravda. Ve skutečnosti může jednu i více sezón růstu vynechat velký počet druhů vytrvalých rostlin z řady čeledí. Po tu dobu rostliny existují jenom pod zemí. Je to paradoxní, protože rostliny v podzemí obvykle nemohou fotosyntetizovat a shromažďovat další zásoby, ani kvést a rozmnožovat se semeny. Tento jev se označuje jako vegetativní dormance.

Jana Jersáková z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se stala členkou početného mezinárodního týmu odborníků, kteří prověřovali různé ekologické a evoluční hypotézy ve snaze vysvětlit takové chování u velkého počtu druhů rostlin. Zpracovali přitom rozsáhlý soubor dat, který se týká vegetativní dormance.

Výzkum ukázal, že tento způsob chování rostlin vznikl mnohokrát nezávisle během evoluce. Druhy rostlin s vegetativní dormancí jsou častěji zastoupené mezi krátkověkými rostlinami a rostlinami s mykoheterotrofní výživou, které získávají potřebné živiny z houbových vláken. U déle žijících vytrvalých bylin a rostlin s jinými typy výživy je vegetativní dormance méně častá. Rostliny jsou také častěji vegetativně dormantní, když mají nedostatek organických látek, například když přijdou o listy. Délka stavu vegetativní dormance je kratší za vyšších srážek a ve vyšších nadmořských výškách, což naznačuje souvislost tohoto fenoménu s konkurencí nebo s herbivorií.

Shefferson, R. P., Kull, T., Hutchings, M. J., Selosse, M. A., Jacquemyn, H., Kellet, K. M., Menges, E. S., Primack, R. B., Tuomi, J., Alahuhta, K., Hurskainen, S., Alexander, H. M., Anderson, D. S., Brys, R., Brzosko, E., Dostálik, S., Gregg, K., Ipser, Z., Jäkäläniemi, A., Jersáková, J., Kettle, W. D., McCormick, M., Mendoza, A., Miller, M. T., Moen, A., Øien, D. I., Pütsepp, Ü., Roy, M., Sather, N., Sletvold, N., Štípková, Z., Tali, K., Warrem II, R. J., Whigham, D. F. 2018. Drivers of vegetative dormancy across herbaceous perennial plant species. Ecology Letters 21: 724–733.

 Kontakt: Doc. RNDr. Jana Jersáková, Ph.D. (jersa at centrum.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.