Předvídatelná evoluce u ryb i v řekách?

Když se některé organismy dostanou do nového prostředí a zvládnou prvotní šok z neznáma, tak mohou takovou příležitost využít k adaptivní radiaci. V novém prostředí vznikne v krátkém evolučním čase větší množství nových druhů, které jsou přizpůsobené místním podmínkám. Odborníci již dříve zjistili, že pokud se dostanou někteří ještěři (např. anolisové) na nový ostrov nebo třeba ryby do nového jezera, tak může docházet k takzvaným paralelním adaptivním radiacím. Jde o to, že v takovém případě se nově příchozí druhy nezřídka setkávají s novými, ale v zásadě s podobnými podmínkami, protože různé ostrovy či různá jezera mají leccos společného. Obdobné selekční tlaky tím pádem vytvářejí u nově vznikajících druhů obdobné (paralelní) ekologické formy.

Oldřich Říčan a Lubomír Piálek z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a jejich spolupracovníci odhalili paralelní adaptivní radiace mezi cichlidami v jihoamerických řekách, jako vůbec první zdokumentovanou paralelní adaptivní radiaci v říčním prostředí. Jedná se o cichlidy rodu hřebenáč (Crenicichla) u nichž potvrdili paralelní adaptivní radiaci různých ekologických forem v souběžně tekoucích řekách Paraná a Uruguay. V obou řekách se objevili například hřebenáči specializovaní na vyžírání bezobratlých ve štěrbinách v kamenech, na požírání povlaků řas na kamenech či dnu anebo na sběr měkkýšů. Badatelé prostudovali celkem 64 druhů hřebenáčů napříč celou Jižní Amerikou, což představuje více než polovinu jejich celkové diverzity, a tento fenomén paralelní adaptivní radiace našli pouze v těchto dvou řekách.

Výzkum jihoamerických hřebenáčů ukázal, že když se tyto ryby dostanou do nové řeky, tak tam vzápětí dochází k paralelní evoluci velmi podobných ekologických forem. Vše nasvědčuje tomu, že evoluční procesy, které již známe v případech kolonizace nových ostrovů anebo kolonizace nových jezer, mohou probíhat i v tak labilních ekosystémech, jako jsou řeky.

Burress, E. D., Piálek, L., Casciotta, J. R., Almirón, A., Tan, M., Armbruster, J. W., Říčan, O. 2018. Island- and lake-like parallel adaptive radiations replicated in rivers. Proc. R. Soc. B 285: 20171762.

Kontakt: doc. Mgr. Oldřich Říčan, Ph.D. (oldrich.rican at prf.jcu.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.