Poškození koruny a umírání tropických stromů

Tropické lesy jsou pozoruhodné, esteticky hodnotné, plné zajímavé biodiverzity, a také představují klíčové úložiště uhlíku v suchozemském prostředí. Problém je ale v tom, že v posledních desetiletích dochází k poklesu ukládání uhlíku v pralesích, zřejmě hlavně kvůli zvyšující se úmrtnosti, tedy mortalitě pralesních stromů. A kromě působení na koloběh uhlíku zvýšená mortalita pralesních stromů rovněž významně ovlivňuje strukturu tropických lesů, jejich druhové složení, a také jejich budoucí vývoj. Příčiny zániku jednotlivých stromů v dnešní době přitom nejsou příliš jasné. Představuje to velkou mezeru v pochopení biologie tropických stromů, a rovněž to vnáší nejistotu do našich předpovědí budoucí dynamiky globálního cyklu uhlíku.

Nagore Garcia Medina z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a její spolupracovníci proměřili individuální charakteristiky u úctyhodného počtu 26 425 stromů, které byly ve výčetní výšce tlustší než 10 cm. Zajímal je průměr kmene, hustota dřeva, rychlost růstu, parametry koruny stromu. U jednotlivých stromů rovněž zjišťovali podmínky prostředí, včetně úživnosti půdy. Zkoumané stromy náležejí k 416 různým druhům dřevin a rostou na ploše o velikosti 52 hektarů v národní parku Lambir Hills National Park na Borneu.

Analýza nasbíraných dat ukázala, že mortalitu pralesních stromů sice ovlivňují téměř všechny studované charakteristiky stromů a jejich prostředí, nejvíce ale souvisí s růstem stromů a s parametry jejich koruny. Zánik konkrétního stromu je obvykle výsledkem souběhu více různých faktorů, uspořádání koruny stromu a její poškození v tom ale hrají významnou roli. Proto by hodnocení parametrů či stavu korun pralesních stromů, které je možné dělat na velkých plochách, například pořizováním leteckých nebo i satelitních snímků, mohlo zlepšit předpovědi vývoje mortality stromů a celkového stavu tropických lesů.

Arellano, G., Medina, N. G., Tan, S., Mohamad M., Davies, S. J. 2018. Crown damage and the mortality of tropical trees. New Phytologist 221: 169–179.

Kontakt: Nagore Garcia Medina (nagore.garcia at uam.es)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.