Polymorfismus lidského genu CYP2C19 a léčba infekce Helicobacter pylori

Cytochromy P540 (CYP) jsou hemoproteinové enzymy, které mají ve své struktuře hemovou skupinu. Podílejí se na odbourávání různých látek v těle a hrají klíčovou roli v metabolismu xenobiotik, tedy cizorodých umělých látek, jako jsou různé toxiny a také léčiva. Jsou aktivní především v játrech, ale fungují i v jiných tkáních v těle. Významně ovlivňují i působení takzvaných inhibitorů protonových pump, což bývají léky, které se užívají k tlumení tvorby žaludeční kyseliny při léčbě žaludečních vředů a podobných onemocnění. Geny pro enzymy cytochromy P540 ale bývají přítomné v různých variantách, což má vliv na jejich aktivitu v metabolismu. Polymorfismus cytochromu P540 označovaný jako CYP2C19 se projevuje v mnoha oxidačních reakcích a často ovlivňuje zpracování užívaných léků v metabolismu. V nedávné době vyšlo najevo, že tento polymorfismus má vliv na léčbu žaludečních vředů a na potlačování infekce bakterií Helicobacter pylori, která je za tvorbu žaludečních vředů zodpovědná.

Ravishankar Ram Mani z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v  Českých Budějovicích a malajské University of Malaya v Kuala Lumpur se svými kolegy prozkoumal vliv polymorfismu CYP2C19 na úspěšnost trojité léčby (fluorochinoly/ metronidazol / klarithromycin), která se používá k léčbě rezistentních kmenů helikobakterů. Vliv polymorfismu CYP2C19 na tuto léčbu ověřili u pacientů s žaludečními vředy, u pacientů s dyspepsií bez žaludečních vředů a u lidí bez příznaků, jednak s infekcí helikobakterů a jednak bez této infekce.

 Výsledky výzkumu ukázaly, že různé formy genotypu CYP2C19 sice mají vliv na rychlost metabolismu podávaných léků, ale na samotném průběhu léčby se nijak závažně neprojevují a neohrožují pacienty. Autoři studie dospěli k závěru, že trojitou léčbu u kmenů helikobakterů, které jsou rezistentní na běžná antibiotika, je možné použít k potlačení infekce helikobakterů, i když lékaři neznají konkrétní genotyp CYP2C19 u cytochromu P540 dotyčného pacienta.

 

Ram, R. M., Teh, X. S., Rajakumar, T., Goh, K. L., Leow, A. H. R., Poh, B. H., Mariappan, V., Shankar, E. M., Loke, M. F., Vadivelu, J. 2019. Polymorphisms in the host CYP2C19 gene and antibiotic-resistance attributes of Helicobacter pylori isolates influence the outcome of triple therapy. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 74: 11–16.

Kontakt: Ravishankar Ram Mani, Ph.D.


O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.