Pohlavní chromozomy můr nadčeledi Gelechioidea

Pohlavní chromozomy představují fascinující kousky genomu, které hrají významnou roli v celé řadě evolučních procesů, včetně pohlavního výběru a vzniku nových druhů. V průběhu evoluce někdy dochází k tomu, že se pohlavní chromozomy zvětšují díky splýváním s dalšími chromozomy. Tímto způsobem vznikají takzvané neopohlavní chromozomy (neo-sex chromosomes). Větší pohlavní chromozomy přitom přispívají ke zrychlení evoluce dané skupiny a vzniku nových druhů. Neopohlavní chromozomy se objevují u druhů se samčím heterogametickým pohlavím (XX/XY), zatímco u druhů se samičím heterogametickým pohlavím (WZ/ZZ) jsou podle dosavadních poznatků vzácné. 

Petr Nguyen z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR se svými kolegy pátral po přítomnosti neopohlavních chromozomů v genomech můr nadčeledi Gelechioidea. Badatelé si ke svému výzkumu vybrali sedm zástupců reprezentujících pět čeledí této skupiny, které získali buď z laboratorních chovů, nebo z přírodních populací. 

Analýzy studovaných genomů ukázaly, že jsou v nich přítomné neopohlavní chromozomy. U společného předka nadčeledi Gelechioidea došlo ke splynutí s původním chromozomem 7 a v případě zástupců tribu Gnoreschemini došlo ještě ke druhém splynutí pohlavních chromozomů s původním chromozomem 27. Výzkum potvrdil, že u motýlů, kteří představují nejpočetnější známou skupinu se samičím heterogametickým pohlavím (WZ/ZZ), se neopohlavní chromozomy ve skutečnosti vyskytují poměrně často. Neopohlavní chromozomy tedy nejsou vázané z valné většiny jen na druhy se samčím heterogametickým pohlavím (XX/XY). Výsledky rovněž potvrzují hypotézu, podle které vznik neopohlavních chromozomů souvisí s ekologickou specializací můr a vznikem nových druhů.

Paladino, L. Z. C., Provazníková I., Berger M., Bass, C., Aratchige, N. S., Lopez, S. N., Marec, F., Nguyen, P., Šťáhlavský, F. 2019. Sex Chromosome Turnover in Moths of the Diverse Superfamily Gelechioidea. Genome Biology and Evolution 11: 1307–1319.

Kontakt: RNDr. Petr Nguyen, Ph.D. (petr.nguyen at prf.jcu.cz).

 


O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.