Okáč Proterebia afra zažil doby ledové i meziledové ve stepích

Stepi palearktické oblasti se rozkládají na ohromném území severní polokoule. Dnes ale čelí značnému tlaku zemědělství a úrodná zem stepí je na mnoha místech přeměněná na hospodářské plochy. V palearktické přírodě jsou hojně zastoupené stepní druhy rostlin i živočichů. Historie rozšíření řady těchto druhů v období pleistocénu, kdy se neustále střídají doby ledové a meziledové, je ale stále málo známá. To je i případ okáče Proterebia afra (česky se mu říká „okáč dalmatský“), který dnes obývá kontinentální palearktické stepi a horské stepi v jižněji položených oblastech. Reliktně se tento motýl vyskytuje také na Balkánském poloostrově.

Alena Bartoňová a Martin Konvička z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR s dalšími spolupracovníky prozkoumali historii rozšíření tohoto zajímavého motýla. Ke studiu příbuzenských vztahů mezi populacemi okáče použili sekvence části mitochondriální DNA, sekvence jaderného genu pro enzym arginin kinázu a genomové charakteristiky. Celkem zpracovali 182 jedinců ze 41 lokalit v 9 zemích. Jejich výzkum zahrnul okáče z Iránu, Ázerbájdžánu, Gruzie, Arménie, Turecka, Chorvatska, Ruska a Kazachstánu.

 V předpokládaném původním areálu okáče Proterebia afra, který se rozkládá v severním Iránu a na jižním Kavkazu, badatelé odhalili několik odlišných populací. Vznikly pravděpodobně během posunů do nižších a pak opět vyšších nadmořských výšek, které se neustále opakují v souladu s cyklem ledových a meziledových dob. Populace na Balkáně jsou odlišné od populací ve zbytku areálu a okáči zde podle všeho přežívají během ledových i meziledových dob. Výsledky výzkumu ale ukazují, že se okáči z Balkánu opakovaně dostávají do kontaktu s populacemi ve zbytku areálu. Toto propojení mezi okáči jihovýchodního Balkánu a okáči v oblasti Černého moře bylo ale relativně nedávno ztraceno, kvůli rozsáhlým přeměnám stepí na zemědělskou půdu.

Bartoňová, A., Konvička, M., Korb, S., Kramp, K., Schmitt, T., Faltýnek Fric, Z. 2018. Range dynamics of Palaearctic steppe species under glacial cycles: the phylogeography of Proterebia afra (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Biological Journal of the Linnean online 9. 10. 2018.

 Kontakt: doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D., (konva at entu.cas.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.