Objev nového pederinu v sinici z vodních květů

Když se kvůli nadbytku živin přemnoží sinice a vytvoří na hladině stojaté vody „vodní květ“, tak to obvykle vnímáme jako problém. Vodní květy znehodnocují vodu ke koupání a produkují celou řadu biologicky aktivních látek, mezi nimiž jsou i nebezpečné toxiny. Zároveň ale právě sinice z vodních květů představují bohatý zdroj velmi zajímavých látek, které by bylo možné využít pro potřeby medicíny, biotechnologií i dalších odvětví.

Mezi biologicky aktivní látky, které jsou atraktivní pro biologický i lékařský výzkum, náležejí i látky z rodiny takzvaných pederinů, které byly doposud izolovány ze symbiotických organismů rozmanitého evolučního původu. Jeden z pederinů je známý kvůli souvislosti s dermatitidou vyvolanou u lidí brouky. Zároveň o pederinech víme, že v některých případech velmi účinně působí proti nádorům, díky selektivní inhibici eukaryotních ribozomů. Biosyntéza těchto látek probíhá poměrně neobvyklým způsobem.

Jan Mareš z Centra Algatech v Třeboni, Biologického centra AV ČR a Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a jeho spolupracovníci nedávno objevili nový pederin, který pojmenovali cusperin. Nepochází ale ze symbiotického organismu, nýbrž z volně žijící sinice Cuspidothrix(dříve Aphanizomenon) issatschenkoi. Jde o první případ pederinu, který produkuje volně žijící organismus. Zmíněná sinice Cuspidothrix issatschenkoi je přitom plaktonním druhem, který se často účastní tvorby toxických vodních květů. Nově objevený cusperin postrádá cytotoxickou aktivitu ostatních členů této rodiny látek. Je tedy otázkou, k čemu tyto látky sinice vlastně potřebují.

 Kust, A., Mareš, J., Jokela, J., Urajová, P., Hájek, J., Saurav, K., Voráčová, K., Fewer, D. P., Haapaniemi, E., Permi, P., Řeháková, K., Sivonen, K., Hrouzek, P. 2018. Discovery of a Pederin Family Compound in a Nonsymbiotic Bloom-Forming Cyanobacterium. ACS Chemical Biology 13: 1123–1129.

Kontakt: RNDr. Jan Mareš, Ph.D. (jan.mares at centrum.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.