Nový rod sinic Nunduva pochází ze skalnatých mořských pobřeží

V posledních letech byla publikována řada studií o sinicích v tropech. Přesto je taxonomická diverzita tropických sinic doposud málo známá. Mezinárodní vědecký tým, jehož členy byli i Jeffrey Johansen a Tomáš Hauer z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a z Botanického ústavu AV ČR v Třeboni, studoval mořské sinice z pobřežních zón v tropických oblastech Mexika. Při tomto výzkumu zjistili, že ve většině analyzovaných nárostů sinic na mořském dně skalnatých pobřeží převládají doposud neznámé vláknité sinice. Často některými morfologickými znaky připomínají sinice rodu Brasilonema, ale v jiných znacích a také v ekologických nárocích se od nich liší. 

Badatelé odebrali vzorky těchto sinic a zpracovali je s využitím polyfázického přístupu, kdy do výzkumu zahrnuli morfologické, ekologické a fylogenetické informace. Studované sinice pocházejí z přílivových zón v zátokách San Agustín a Tangolunda, a rovněž z pláže Playa Hermosa. Ze sinic badatelé získali sekvence genu 16S rRNA s přidruženou sekvencí 16S–23S ITS regionu a na jejich základě vypracovali fylogenetickou analýzu.

Výsledky analýz ukazují, že studované sinice ze skalnatých pobřeží Mexika náležejí do vývojové linie čeledi Rivulariaceae, do blízkosti druhu Kyrtuthrix huatulcensis. Badatelé také zjistili, že nejde o sinice výhradně z tropických moří, ale že k nim patří i populace z atlantického pobřeží Anglie. Studované sinice nakonec popsali jako nový rod pro vědu, který nazvali Nunduva. Jméno pochází z jazyka Mixtéků, jednoho z mexických etnik s dlouhou historií a označuje název státu Oaxaca v jihozápadním Mexiku, v němž Mixtékové žijí, a odkud také pocházejí zkoumané sinice. Prozatím v tomto rodu popsali 4 druhy, ale není vyloučeno, že se jejich počet ještě zvýší.

Gonzalez-Resendiz, L., Johansen, J. R., Alba-Lois, L., Segal-Kischinevzky, C., Escobar-Sanchez, V., Garcia, L. F. J., Hauer, T., Leon-Tejera, H. 2018. Nunduva, a new marine genus of Rivulariaceae (Nostocales, Cyanobacteria from marine rocky shores. Fottea 18: 86-105. 

Kontakt: RNDr. Tomáš Hauer, Ph.D. (tomas.hauer at prf.jcu.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.