Noví mořští prvoci diplonemidi a jejich bakteriální symbionti

Diplonemidi jsou jednobuněční bičíkovci ze skupiny Diplonemida, která je blízce příbuzná bičivkám, tedy známým parazitům trypanozomám nebo ničivkám a rovněž dobře známým krásnoočkům. Diplonemidi jsou zřejmě nejvíce rozmanití a nejběžnější prvoci v mořském planktonu. V ekosystémech oceánu nepochybně hrají významnou roli, přesto o nich víme překvapivě málo. Julius Lukeš z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR se svými kolegy nedávno popsal dva nové zástupce rodu Diplonema, druhy Diplonema japonicum a Diplonema aggregatum. Vycházeli přitom z jejich životních cyklů, morfologických znaků a sekvencí genu pro 18S rRNA.

Životní cykly těchto diplonemidů jsou složité. Zahrnují trofické stádium, které se po vyčerpání dostupných živin změní na přisedlé stádium, a následně zase na plovoucí stádium. Tato stádia se navzájem liší strukturou buněk, pohyblivostí i velikostí bičíků. Oba dva nově popsaní diplonemidi hostí ve své buňce symbiotické bakterie ze skupiny alfaproteobakterií, které jsou si navzájem blízce příbuzné. Badatelé je popsali jako nový rod Cytomitobacter. Počet symbiotických bakterií v jednotlivých prvocích značně kolísá, stejně jako je proměnlivé jejich umístění uvnitř buňky. Ve vzácných případech dokonce pronikají do mitochondrie. Jde o první známý případ bakteriálních endosymbiontů u prvoků skupiny Diplonemida.

Tashyreva, D., Prokopchuk, G., Votýpka, J., Yabuki, A., Horák, A., Lukeš, J. 2018. Life cycle, ultrastructure, and phylogeny of new diplonemids and their endosymbiotic bacteria. mBio 9: e02447-17.

Kontakt: Prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc. (jula at paru.cas.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.