Mravenci ze skupiny Prenolepis a biogeografie hmyzu v Tichomoří

Ostrovy v Tichém oceánu jsou sice relativně malé rozlohou, ale oplývají výjimečným množstvím endemických druhů, které nežijí nikde jinde na světě. Malajské souostroví a tropický jižní Pacifik jsou vyloženě hotspoty, tedy oblasti s extrémně vysokou biologickou diverzitou. Odborníci si stále nejsou jistí, jak v této části planety docházelo k rozrůzňování druhově bohatých skupin.

Pável Matos-Maraví z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Biologického centra AV ČR a švédské Univerzity v Göteborgu vedl mezinárodní tým odborníků, kteří se rozhodli zajímavým způsobem prověřit hypotézy o evolučních procesech, co by měly stát v pozadí bohaté diverzity hmyzu v této oblasti. Použili k tomu fylogenezi mravenců z příbuzenstva rodu Prenolepis, které zahrnuje celkem sedm rodů mravenců tribu Lasiini.

Vědci rekonstruovali historii evoluce a šíření těchto mravenců, kterou ukotvili v čase pomocí objevených fosilií mravenců. Zároveň také rekonstruovali historii jejich ekologických vlastností a rychlosti vzniku nových druhů v jednotlivých liniích této skupiny. Z jejich výsledků vyplývá, že k výměnám faun mezi Asii a Austrálií dochází přinejmenším od doby před 25 až 20 miliony let. K šíření do oblasti Fidži podle nich docházelo od období miocénu, zhruba před 20 až 10 miliony let. Šíření hmyzu v tropické části Tichomoří přitom podle všeho odpovídá geologickému utváření této oblast. Pokud jde přímo o mravence z příbuzenstva rodu Prenolepis, tak jejich rychlé rozrůznění a následné šíření mělo zřejmě úzkou spojitost s rychlým vznikem pohoří v oblasti Papui Nové Guineje.

Matos-Maraví, P., Clouse, R. M., Sarnat, E. M., Economo, E. P., LaPolla, J. S., Borovanská, M., Rabeling, C., Czekanski-Moir, J., Latumahina, F., Wilson, E. O., Janda, M. 2018. An ant genus-group (Prenolepis) illuminates the biogeography and drivers of insect diversification in the Indo-Pacific. Molecular Phylogenetics and Evolution 123: 16–25.

Kontakt: Pável Matos-Maraví (pavelm at gmail.com)

 


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.