Molekulární fylogenetická studie parazitických hub rodu Herpomyces

Houby z pozoruhodné skupiny Laboulbeniomycetes, která je součástí vřeckovýtrusných hub, jsou svým životním cyklem těsně svázané s rozmanitými členovci. Buď na nich přímo žijí jako parazité anebo je využívají alespoň při svém šíření. Zástupci této skupiny jsou známí ze všech kontinentů s výjimkou Antarktidy a vyskytují se u hlavních skupin členovců, tedy u klepítkatců, hmyzu a stonožek. Pokud jde o hmyz, tak se tyto houby žijí spíše se zástupci pokročilých skupin. Fylogeneticky nejpůvodnější skupinou hmyzu, kterou houby laboulbeniomycety infikují, je řád švábů, jenž zahrnuje šváby a také termity. Právě výhradně u švábů se vyskytují zástupci rodu Herpomyces, kteří jsou v řadě znaků poněkud odlišní od ostatních laboulbeniomycet. 

Danny Haelewaters z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a z Harvard University a Purdue University společně se svými kolegy analyzoval fylogenetické postavení hub rodu Herpomyces v rámci celé skupiny Laboulbeniomycetes. Do svých analýz zahrnuli celkem 39 druhů laboulbeniomycet, u nichž použili molekulární fylogenetická data ze tří typů sekvencí jaderné DNA – gen pro ribozomální sekvenci malé podjednotky ribozomu, gen pro ribozomální sekvenci velké podjednotky ribozomu a vmezeřenou sekvenci ITS. Většinu těchto dat získali sami z hub, které izolovali z infikovaných švábů. 

Autoři studie výsledků svých analýz navrhují, aby byl rod parazitických hub švábů Herpomyces vyčleněn ze stávající řádu Laboulbeniales, který je společně s druhým zavedeným řádem Pyxidiophorales součástí laboulbeniomycet. Podle výsledků jsou tyto houby natolik odlišné, že by měly být řazeny do speciálního řádu Herpomycetales. Tento nový řád by zahrnoval jediný rod Herpomyces, do něhož je nyní řazeno celkem 26 druhů. Je mezi nimi i jeden nový druh, infikující šváby druhu Shelfordella lateralis, který autoři v této studii vyčlenili a popsali jako Herpomyces shelfordellae sp. nov. 

 

Haelewaters, D., Pfliegler, W. P., Gorczak, M., Pfister, D. H. 2019. Birth of an order: Comprehensive molecular phylogenetic study excludes Herpomyces (Fungi, Laboulbeniomycetes) from Laboulbeniales. Molecular Phylogenetics and Evolution 133: 286–301.

Kontakt: Danny Haelewaters, Ph.D. (danny.haelewaters at gmail.com)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.