Molekulární a morfologická analýza mikrosporidií parazitujících hrotnatky

Asi každý, kdo měl kdy co do činění s přírodou stojatých vod, se setkal s hrotnatkami, drobnými vodními korýši ze skupiny perlooček. Hrotnatky jsou přitom v řadě případů infikovány mikrosporidiemi, neboli hmyzomorkami, tedy zástupci skupiny vnitrobuněčných parazitických hub, které na první pohled houby příliš nepřipomínají. Infekce mikrosporidiemi jsou běžné mezi hrotnatkami na mnoha místech. Buď žijí v jejich krunýři, nebo napadají vnitřní orgány.

Ivan Fiala z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR a jeho spolupracovníci vytvořili fylogenetickou analýzu mikrosporidií hrotnatek, které infikují vnitřní orgány těchto korýšů. K výzkumu použili infikované hrotnatky obecné (Daphnia pulex) z lesního mokřadu poblíž Běleče v České republice, hrotnatky velké (Dapnia magna) z nádrže v polské metropoli Varšavě a populace z okruhu hrotnatky průhledné (Daphnia longispina), které pocházely z různých míst v České republice.

Na základě výsledků analýz badatelé popsali novou kombinaci rodu a druhu parazitických mikrosporidií. Rovněž vytvořili velkou skupinu mikrosporidií parazitujících hrotnatky, které nelze rozeznat podle jejich morfologické struktury, ale podle jejich charakteristických spor, označovaných anglicky jako „obtuse spore“. Tyto spóry mikrosporidií nejsou infekční tím, že by se krmily tělem hrotnatek. Podle autorů studie je možné, že jsou to ve skutečnosti parazité hmyzu s vodními larvami, kteří využívají hrotnatky jen jako mezihostitele.

Vávra, J., Fiala, I., Krylová, P., Petrusek, A., Hyliš, M. 2018. Molecular and structural assessment of microsporidia infecting daphnids: The “obtusa-like” microsporidia, a branch of the monophyletic Agglomeratidae clade, with the establishment of a new genus Conglomerata. Journal of Invertebrate Pathology 159: 95–104.

Kontakt: RNDr. Ivan Fiala, Ph.D. (fiala at paru.cas.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.