Mikrobiomy severoamerických zákeřnic a Chagasova choroba

Střevní mikroflóra hmyzu, čili jejich mikrobiom, má zásadní vliv na své hostitele. Významně ovlivňuje i přenášení patogenů krev sajícím hmyzem. Údaje o střevní mikroflóře jednotlivých druhů hmyzu, kteří fungují jako přenašeči chorob, jsou proto velmi užitečné pro samotný výzkum, ale i pro vývoj praktických aplikací v boji s přenášenými patogeny. V některých případech jsou naše informace o mikrobiomu krev sajícího hmyzu zatím jen sporadické. Platí to i pro zákeřnice ze skupiny Triatominae, což jsou krev sající ploštice hodné svého jména, které v jižní a také v severní Americe přenášejí Chagasovu chorobu.

Eva Nováková z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, a Biologického centra AV ČR, a její kolegové se proto rozhodli detailně prostudovat mikrobiomy severoamerických zákeřnic. Soustředili se přitom na diverzitu mikroorganismů střevní flóry u jednotlivých druhů zákeřnic a na jejich vzájemné porovnání. Zajímaly je i změny mikrobiomu zákeřnice během jejich vývoje v dospělce a sledovali i vztah mezi složením mikrobiomu zákeřnic a přítomností trypanozomy Trypanosoma cruzi, původce Chagasovy choroby.

 Výsledky ukazují, že složení mikrobiomu zákeřnic je do značné míry určeno druhem hostitele. Geografická lokalita anebo typ prostřední nemají na složení mikrobiomu takový vliv. Také vyšlo najevo, že diverzita mikrobiomu zákeřnic je obecně nízká. Detailní analýza mikrobiomu u šesti různých vývojových stádií zákeřnic Rhodnius prolixus z laboratorního chovu potvrdila, že během vývoje skutečně dochází k podstatným změnám ve složení mikrobiomu zákeřnice. Týká se to především výskytu bakterií ze tří dominantních rodů: Enterococcus, Acinetobactera Arsenophonus. Badatelé rovněž ověřili, že složení mikrobiomu zřejmě souvisí s výskytem původce Chagasovy choroby. Nápadná byla především větší pestrost mikrobiomu u zákeřnic druhu Triatoma protracta, které byly infikované trypanozomami.

Rodríguez-Ruano, S. M., Skochová, V., Rego, R. O. M., Schmidt, J. O., Roachell, W., Hypša, V., Nováková, E. 2017. Microbiomes of North American Triatominae: The Grounds for Chagas Disease Epidemiology. Frontiers in Microbiology 9: 1167.

Kontakt: RNDr. Eva Nováková, PhD. (novaeva at paru.cas.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.