Metody molekulární biologie a stopování krymsko-konžské hemoragické horečky

Krymsko-konžská hemoragická horečka je nebezpečná virová choroba přenášená klíšťaty, která může u lidí vyvolat závažné onemocnění s vysokou úmrtností až 30 procent. Původcem onemocnění je RNA virus CCHFV (Crimean–Congo hemorrhagic fever virus). Zatímco o lidí často dochází k těžkému průběhu a nezřídka i ke smrti, u volně žijících i domestikovaných živočichů probíhá infekce obvykle zcela nenápadně. K infekci virem CCHFV od klíšťat jsou velmi náchylní pštrosi, u nichž také onemocnění probíhá bez klinických příznaků, lidé se ale nakazí jen od klíšťat. V dnešní době se krymsko-konžská hemoragická horečka vyskytuje na velkém území, od západní Číny až po blízký Východ, jihozápadní Evropu a téměř celou Afriku.

Alejandro Cabezas-Cruz z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR byl členem mezinárodního vědeckého týmu, který vyzkoušel nový přístup k identifikaci a charakterizaci virů tohoto nebezpečného onemocnění pomocí metod molekulární biologie. Použili RT–PCR, tedy polymerázovou řetězovou reakci spojenou s reverzní transkripcí, která se používá při namnožení RNA namísto DNA a zároveň také MALDI–TOF MS, čili vysoce přesnou hmotnostní spektrometrii, která se používá pro identifikaci mikroorganismů.

Badatelé pracovali na severu a západu Řecka, kde nasbírali celkem 106 částečně nasátých klíšťat 7 druhů z ovcí a koz. Právě tato hospodářská zvířata jsou považována za nejvhodnější indikátory pro sledování viru krymsko-konžské hemoragické horečky. Během studie detekovali 2 klíšťata infikovaná virem CCHFV. Jedním z nich byl piják stepní (Dermacentor marginatus) z kozy, druhým klíšť blízkovýchodní (Haemaphysalis parva) z ovce. U obou těchto druhů klíšťat již byl virus CCHFV dříve zaznamenán. Autoři studie dospěli k závěru, že použití obou zmíněných metod v kombinaci zvyšuje pravděpodobnosti zachycení a identifikace různých genetických variant viru CCHFV, které se mohou lišit svojí nebezpečností pro lidi.

de Mera, I.G.F., Chaligiannis, I., Hernandez-Jarguin, A., Villar, M., Mateos-Hernandez, L., Papa, A., Sotiraki, S., Ruiz-Fons, F., Cabezas-Cruz, A., Gortazar, C., de la Fuente, J. 2018. Combination of RT-PCR and proteomics for the identification of Crimean-Congo hemorrhagic fever virus in ticks. Heliyon 3: e00353.

Kontakt: MVDr. Alejandro Cabezas-Cruz (alejandrocabezascruz at yahoo.es)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.