Komáři v Arktidě nepřenášejí virové infekce

Viry přenášené členovci neboli arboviry, představují skupinu evolučně nepříbuzných virů, které sdílejí podobný „životní styl“, založený na využití členovců k šíření do hostitelů obratlovců. Mezi arboviry se přitom najde řada nepříjemných i vyloženě nebezpečných infekcí, které mohou mít fatální následky. Tyto viry byly nalezeny na všech kontinentech s výjimkou Antarktidy, a také ve všech klimatických zónách. Pokud jde o polární oblasti, tak v nich byly arboviry zachyceny u celé řady hostitelů. Vyvolávají u nich infekce bez patrných symptomů i nejrůznější formy onemocnění, včetně těch smrtelných. V dnešní době je výskyt arbovirů doložen na řadě lokalit v polárních oblastech kontinentů. Informace o arbovirech ale scházejí z ostrovů v Severním ledovém oceánu, jako Grónsko, Island nebo Špicberky. 

Jana Müllerová a Jana Elsterová z Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Biologického centra AV ČR a Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně a jejich kolegové prostudovali arboviry komárů na vybraných lokalitách v Grónsku a na Špicberkách. Soustředili se přitom na komáru druhu Aedes nigripes, který je jediným komárem na Špicberkách a nejrozšířenějším komárem v Grónsku. Tento komár je mezi komáry rekordmanem v nejsevernějším výskytu a je možné se s ním setkat až v oblastech kolem 80 stupně severní zeměpisné šířky. Badatelé hledali arboviry u více než 11 tisíc komárů, kteří byli nachytáni mezi lety 2012 a 2016 na lokalitě Kangerlussuaq u pobřeží západního Grónska a na lokalitě Petuniabukta v centrálních Špicberkách. 

Vědci pátrali po arbovirech s využitím metody RT PCR, tedy s reverzní transkripcí. V jednotlivých analýzách používali primery, tedy krátké řetězce nukleové kyseliny, které byly specifické pro konkrétní typ arbovirů. Tímto způsobem hledali arboviry rodů Alphavirus, Orthobunyavirus, Phlebovirus, Flavivirus  a Orbivirus. Všechny jejich analýzy přinesly pouze negativní výsledky, podobně jako nedávný průzkum patogenů přenášených klíšťaty na Špicberkách. V současné době se tedy arboviry na zkoumaných lokalitách buď vyskytují v mizivém počtu anebo tam žádné nejsou. Pro důkladnější zhodnocení ale bude nutné nasbírat více vzorků a prozkoumat více lokalit. S postupujícími změnami klimatu, šířením invazních druhů a s větší intenzitou turismu v polárních oblastech by se to ale mohlo časem změnit.

 Müllerová, J., Elsterová, J., Černý, J., Ditrich, O., Žárský, J., Culler, L. E., Kampen, H., Walther, D., Coulson, S. J., Růžek, D., Grubhoffer, L. 2018. No indication of arthropod‑vectored viruses in mosquitoes (Diptera: Culicidae) collected on Greenland and Svalbard. Polar Biology 41: 1581–1586.

  Kontakt: Mgr. Jana Elsterová (the-error at seznam.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.