Kolébkou hlodounů je Etiopská vysočina

Podivuhodní hlodouni rodu Tachyoryctes jsou podzemní hlodavci, kteří obývají otevřená vlhká místa vyšších poloh ve východní Africe. Pocházejí z čeledi s příznačným názvem slepcovití a žijí většiny doby pod zemí, ve složitých systémech tunelů a nor. Tam také hledají svoji potravu, což jsou obvykle rozmanité hlízy a kořeny rostliny. Rod Tachyoryctes je taxonomicky složitý. Někteří odborníci v něm rozlišují dva druhy, jiní více než deset druhů hlodounů.

Radim Šumbera z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vedl tým specialistů, kteří detailně analyzovali genetickou diverzitu hlodounů. Studovali vzorky z celkem 41 lokalit, které reprezentovaly většinu areálu rozšíření hlodounů rodu Tachyoryctes. Při svých analýzách použili 2 mitochondriální a 3 jaderné geny hlodounů, s jejichž pomocí určovali fylogenetické vztahy mezi jednotlivými populacemi hlodounů.

Analýzy sekvencí odhalily šest hlavních genetických linií, které by mohly představovat jednotlivé druhy hlodounů. Vzájemné postavení těchto linií není příliš jasné, kvůli rychlé evoluci ve svrchním pliocénu a spodním pleistocénu. Evoluční změny byly tehdy zřejmě odstartovány rychlým a opakovaným střídáním extrémně suchého a naopak vlhkého klimatu. Oproti původním očekáváním jsou nejvíce geneticky variabilní hlodouni v Etiopské vysočině, kde nejspíše proběhla zásadní část evoluce hlodounů. Všichni hlodouni mimo Etiopii náležejí k jediné a nedávno vzniklé vývojové linii. Autoři studie se rovněž věnovali tomu, jak je rozšíření hlodounů rodu Tachyoryctes ovlivněno konkurencí s africkými rypoši. Dospěli k závěru, že si navzájem příliš nekonkurují, a že jejich odlišné rozšíření ovlivňuje především specializace na různé podzemní prostředí.

Šumbera, R., Krásová, J., Levrenchenko, L. A., Mengistu, S., Bekele, A., Mikula, O., Bryja, J. 2018. Ethiopian highlands as a cradle of the African fossorial root-rats (genus Tachyoryctes), the genetic evidence. Molecular Phylogenetics and Evolution 126: 105-115.

Kontakt: doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D. (sumbera at prf.jcu.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.