Jaký vliv má zvídavost na schopnost ptáků rozeznat dravce?

Živočichové jednoho druhu nejsou úplně stejní. Velmi často se v chování rozmanitých živočichů projevuje jejich osobnost. Typ osobnosti přitom může úzce souviset s přežíváním, úspěchem při rozmnožování, sociálním postavením, šířením nebo třeba promořením parazity. Osobnost jedince hraje velkou roli i v tom, jak si dotyčný živočich poradí při setkání s predátorem. I když jde v takovém případě o život, reakce jedinců se může značně lišit. 

Jana Nácarová, Petr Veselý a Roman Fuchs z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích testovali vliv exploračního chování, čili míry zvědavosti u běžných pěvců sýkor koňader (Parus major), pocházejících z volné přírody, na schopnost jednotlivých ptáků zhodnotit míru rizika, které představoval predátor. V těchto experimentech používali důmyslné přestavitelné dřevěné figuríny významného predátora sýkorek, krahujce obecného (Accipiter nisus), naopak zcela neškodného holuba (Columba livia f. domestica), a pak také figuríny chiméry, které představovaly kombinace těchto dvou ptáků. 

Experimenty ukázaly, že méně zvědavé (slow explorers) a zvědavé (fast explorers) sýkory se v reakcích na predátora a jeho chiméry zase tak zásadně neliší. Méně zvědavé sýkorky mají ale obecně sklony být v přítomnosti kompletní figuríny dravce, tedy krahujce opatrnější. Zvědavé sýkorky mají tendenci si figurínu v experimentu důkladně prohlížet. Na druhou stranu, méně zvědavé sýkorky berou všechny figuríny, tedy krahujce i holuby, jako méně ohrožující, než jak se k nim stavějí zvědavé sýkorky. Odpovídá to dosavadním poznatkům, podle nichž jsou méně zvědavé sýkorky více obeznámené s okolím a dovedou rozeznat kompletní figuríny krahujce jako rizikové. Zároveň je méně matou figuríny chiméry, které správně vyhodnotí jako bezpečné.

Nácarová, J., Veselý, P., Fuchs, R. 2018. Effect of the exploratory behaviour on a bird’s ability to categorize a predator. Behavioural Processes 151: 89–95.

Kontakt: RNDr. Petr Veselý, Ph.D. (petr-vesely at seznam.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.