Jaký je vliv kyselých důlních vod na kvalitu jezerní vody a její obyvatele?

Západně od města Rouyn-Noranda v kanadské provincii Québec se rozkládá důl Alderamac. V letech 1931 až 1943 se tam těžila ruda s mědí a zinkem. Od roku 1943 je důl opuštěný. Po těžbě tam zůstalo asi 1,5 milionu tun hlušiny, která je rozptýlená na téměř 80 hektarech. Asi tak polovinu této hlušiny tvoří minerály bohaté na síru, které obsahují vysoké koncentrace arzénu, kadmia, mědi, molybdenu a zinku. Po celou dobu od ukončení těžby vytékaly z dolu Alderamac velmi kyselé důlní vody s obsahem stopových množství zmíněných kovů. Většina této odpadní vody končila v řece Arnoux, která ji odnášela do jezera Arnoux. V roce 2010 zasáhly úřady provincie Québec a výtok kyselých důlních vod do jezera Arnoux byl uzavřen.

Julien Mocq z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR se svým kolegou prostudovali chemii vody jezera Arnoux a také bezobratlé živočichy obývající jeho dno. Nejprve to udělali na jaře 2010, a pak znovu na jaře 2011, tedy po zásahu, který zamezil dalšímu přítoku kyselých důlních vod do jezera. Aby mohli zhodnotit vliv kyselých důlních vod na kvalitu vody a život v jezeře, tak vytyčili sérii stanovišť měření, po proudu od zdroje důlních vod.

Po uzavření přítoku znečištěné vody poklesla kyselost vody jezera a podstatně se snížil obsah těžkých kovů. Při měření v roce 2010 zřetelně stoupala druhová bohatost obyvatel dna se vzdáleností od zdroje znečištění. V roce 2011 už to nebylo jasně patrné. Ve společenstvech dna nejvíce znečištěných míst převažovali živočichové, kteří žijí pod povrchem dna, zejména larvy pakomárů spolu s kroužkovci. V roce 2011 se po uzavření přítoku kyselých důlních vod záhy objevily nové druhy obyvatel dna, například larvy chrostíků, vážek nebo larvy pakomárců rodu Bezzia. Populace larev pakomárů, které jsou odolné vůči kyselé vodě, se naopak zmenšily. Uzavření přítoku kyselé důlní vody se v jezeře Arnoux projevilo již po krátké době.

Mocq, J., Hare, L. 2018. Influence of Acid Mine Drainage, and Its Remediation, on Lakewater Quality and Benthic Invertebrate Communities. Water Air and Soil Pollution 229: 28.

Kontakt: PhDr. Julien Mocq, Ph.D. (jmocq at prf.jcu.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.