Jakou osobnost mají tamaríni pinčí?

Nejen lidé mají osobnost. Vědci již odhalili, že i u jiných živočichů určitého druhu se jedinci mezi sebou výrazně liší a lze u nich popsat rozdílné osobnostní typy. Koncept osobnosti u živočichů přitom může mít dalekosáhlé ekologické a evoluční důsledky. Zvířecí osobnost také poněkud komplikuje výzkum, protože vědci pak musejí s  odlišnostmi jedinců počítat, ať u takových druhů zkoumají téměř cokoliv. Není divu, že si téma osobnosti u živočichů získalo velkou pozornost vědců. Na druhou stranu, samotný výzkum trpí metodologickými nedostatky, které komplikují zejména porovnání jednotlivých studií. 

Michaela Másilková a Martina Konečná z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a jejich kolega se proto zaměřili právě na metodiku tohoto výzkumu na hranici etologie a psychologie. Použili k tomu tamaríny pinčí (Saguinus oedipus), malé, roztomilé, hmyzožravé a vysoce sociální primáty. Původně pocházejí z tropických lesů jihoamerické Kolumbie, ale pro účely výzkumu posloužili tamaríni chovaní v zajetí, z celkem pěti zoologických zahrad České a Slovenské republiky. Cílem výzkumu bylo zhodnotit, jak je časově náročné určit osobnost tamarínů pozorováním prvků jejich chování. Někteří odborníci se totiž domnívají, že takový postup pro zhodnocení osobnosti bývá příliš dlouhý. 

Badatelé během výzkumu pozorovali chování 20 tamarínů po celkovou dobu 300 hodin. Nejprve v chování tamarínů hledali takové projevy chování, které jsou stabilní v čase. Poté z těchto prvků odvozovali osobnosti tamarínů, přičemž k tomu používali různě dlouhou dobu pozorování. Výsledky stude ukazují, že pro získání solidního odhadu osobnosti tamarína je nutné pozorování jeho chování po dobu minimálně 5 až 7 hodin, což není nijak závratně dlouho. Vše nasvědčuje tomu, že alespoň v případě tamarínů je možné odhadnout jejich osobnost za relativně krátkou a tudíž lépe zvládnutelnou dobu pozorování. Delší pozorování osobnosti tamarínů podle badatelů nemusejí vést ke spolehlivějším závěrům.

Masílková, M., Weiss, A., Konečná, M. 2018. How long does it take? Reliable personality assessment based on common behaviour in cotton-top tamarins (Saguinus oedipus). Behavioural Processes 157: 59–67.

Kontakt: Mgr. Martina Konečná, Ph.D. (konecnam at prf.jcu.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.