Jaké osobnosti mají tamaríni a kosmani?

Osobnostní rysy lidí i zvířat vyjadřují jejich konkrétní nastavení chování, emocí i myšlení. Vše nasvědčuje tomu, že jednotlivé druhy živočichů mají své typy osobností, které se více či méně podobají těm lidským například extrovert/introvert. Tak jako v případě jiných charakteristik, ať už tělesných nebo duševních, lze i jednotlivé osobnostní rysy studovat porovnáváním u blízce příbuzných druhů. Takový výzkum přitom může poodhalit evoluční základy typů osobností.

Michaela Másílková z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a její spolupracovníci ve svém výzkumu využili data z pozorování chování v zajetí žijících jihoamerických drápkatých opiček, tedy malých primátů řazených do čeledi kosmanovitých (Callitrichidae). Nově sledovali 17 kosmanů bělovousých (Callithrix jacchus) a 28 tamarínů žlutorukých (Saguinus midas), jejichž osobnostní strukturu porovnali s osobnostmi 20 tamarínů pinčích (Saguinus oedipus), jimiž se v dřívějším výzkumu zabýval tým v podobné sestavě badatelů. 

Tři sledované druhy drápkatých opiček se shodují v řadě znaků souvisejících s chováním a rozmnožováním, ale zároveň se liší v potravě, obývaném prostředí, a také v sociální organizaci. Vědci očekávali, že z hlediska struktury osobnosti si budou podobnější dva druhy, které jsou si fylogeneticky bližší, tedy tamaríni žlutorucí a tamaríni pinčí. Výsledky výzkumu ale ukázaly, že ve skutečnosti mají podobnější strukturu osobnosti tamaríni žlutorucí a kosmani bělovousí. Zdá se, že na evoluci osobností u drápkatých opiček má kromě fylogenetické příbuznosti podstatný vliv také jejich sociální organizace, potrava a prostředí, v němž tito malí primáti žijí.

 

Másílkova, M., Weiss, A., Šlipogor, V., Konečná, M. (2020). Comparative Assessment of Behaviorally Derived Personality Structures in Golden-Handed Tamarins (Saguinus midas), Cotton-Top Tamarins (Saguinus oedipus), and Common Marmosets (Callithrix jacchus). Journal of Comparative Psychology, advance online publication.

 Kontakt: Mgr. Michaela Másílková (michaela.masilkova at gmail.com)

 


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.