Jaké organické látky vznikají rozkladem opadu dominantních rostlin v rašeliništi?

Ekosystémy rašelinišť představují veliké úložiště organického uhlíku. Zároveň jsou významným zdrojem takzvaného rozpuštěného organického uhlíku (DOC, podle anglického Dissolved Organic Carbon) pro povrchové vody. Ten vzniká i rozkladem rostlinného opadu a představuje zásadní zdroj živin pro půdní mikroorganismy.

Tomáš Picek z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a jeho spolupracovníci v laboratorním experimentu zjišťovali, jaká je produkce rozpuštěného organického uhlíku a jeho kvalita u tří dominantních rostlin rašelinišť. Experiment běžel celkem 200 dní a badatelé sledovali rozklad hmoty rašeliníku Sphagnum fallax, borůvky Vaccinium myrtillus a suchopýru pochvatého (Eriophorum  vaginatum). Kvalitu rozpuštěného organického uhlíku uvolněného z rostlinného opadu určovali pomocí obsahu uhlíku, dusíku a fosforu, chemického složení obsažených organických látek a také z biologické rozložitelnosti rozpuštěného organického uhlíku.

Listy cévnatých rostlin, tedy borůvky a suchopýru, se rozkládaly rychleji, než kořeny cévnatých rostlin, a než hmota rašeliníku. Stejně tak uvolňovaly větší množství živin a snadno rozložitelných organických látek. Během prvních 20 dnů experimentu byla u cévnatých rostlin biologická rozložitelnost rozpuštěného organického uhlíku vyšší než u rašeliníku. Pak ale poklesla a byla u všech studovaných rostlin podobná. Výsledky studie ukazují, že je to především opad listů cévnatých rostlin, z něhož se uvolňuje rozpuštěný organický uhlík a živiny, zejména pokud jde o počátek procesu rozkladu. Tento rozpuštěný organický uhlík je oproti rašeliníku lépe biologicky rozložitelný a obsahuje více živin, především fosforu. Rašeliník má totiž navíc schopnost imobilizovat fosfor do těžko přístupných forem (vazba na vysokomolekulární organické látky) a tím nejspíš také snižuje biologickou rozložitelnost rozpuštěného organického uhlíku. Vše nasvědčuje tomu, že rozpuštěný organický uhlík z rozkládajícího se opadu cévnatých rostlin může stimulovat aktivitu mikroorganismů, zatímco opad rašeliníku spíše mikrobiální aktivitu snižuje.

Mastný, J., Kaštovská, E., Bárta, J., Chroňáková, A., Borovec, J., Šantrůčková, H., Urbanová, Z., Edwards, K. R., Picek, T. 2018. Quality of DOC produced during litter decomposition of peatland plant dominants. Soil Biology and Biochemistry 121: 221–230.

 Kontakt: Ing. Tomáš Picek, Ph.D. (picek at prf.jcu.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.