Jaké jsou vztahy mezi rostlinami a herbivory na sukcesním gradientu v tropickém horském lese?

V poslední době si získává velkou pozornost výzkum potravních vztahů a sítí na ekologických gradientech. Týká se to i sekundární sukcese, která je sice dobře prostudovaná, a lze dokonce s úspěchem předpovídat její budoucí vývoj, ale vztah potravních sítí k sukcesnímu vývoji zůstává stále nejasný. Stále to platí hlavně pro tropické lesy, i když se teď hodně studují jejich raná stádia sukcese.

Conor M. Redmond z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR se svými spolupracovníky v mezinárodním týmu prozkoumal vztahy mezi rostlinami a jejich herbivory na sukcesním gradientu v tropickém horském lese na Papui-Nové Guinei. Využili k tomu série devíti ploch lesa o rozloze 0,2 hektaru, které procházely mladým sekundárním lesem, vzrostlým sekundárním lesem a primárním horským lesem. Na těchto plochách badatelé zjišťovali prakticky všechny dřeviny a housenky motýlů, které na nich okusovaly listy.

Výzkum ukázal, že výskyt býložravých housenek byl nejvyšší v raných sukcesních stádiích zkoumaného horského lesa a dřeviny tam hostily bohatší společenstva býložravců. To zřejmě souvisí s lepší poživatelností rostlin raných sukcesních stádií, protože tolik neinvestují do obranných mechanismů. Diverzita druhů dřevin klesala v průběhu sukcese a společenstva jejich býložravců byla velmi specializovaná. Housenky využívaly převážně blízce příbuzné hostitelské dřeviny. Autoři studie dospěli k závěru, že teorie sukcese, která je odvozená z výzkumu sukcesního vývoje v mírném pásu, je pro studium vztahů mezi hostitelskými rostlinami a herbivory v tropickém lese jen omezeně využitelná. Pro tyto vztahy bude nutné nalézt nový soubor pravidel.

Redmond, C. M., Auga, J., Gewa, B., Segar, S. T., Miller, S. E., Molem, K., Weiblen, G. D., Butterill, P. T., Maiyah, G., Hood, A. S. C., Volf, M., Jorge, L. R., Basset, Y., Novotný, V. 2019. High specialization and limited structural change in plantherbivore networks along a successional chronosequence in tropical montane forest. Ecography 42: 162–172.

Kontakt: MSc. Conor Mark Redmond (redmoc00 at prf.jcu.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.