Jaké jsou nejnovější pokroky ve výzkumu trypanozom a jejich příbuzných?

Trypanozomy (Trypanosomatida) představují významnou skupinu parazitických prvoků, kteří se řadí mezi bičivky (Kinetoplastida) a jsou součástí říše eukaryotních organismů exkavátů (Excavata). V dnešní době mají trypanozomy značný význam jak pro teoretický výzkum, tak i v praxi. Trypanozomy mohou infikovat mnohé obratlovce včetně člověka, stejně jako hmyz nebo rostliny. U člověka tito prvoci vyvolávají velmi závažná onemocnění. Nejvýznamnější je Africká spavá nemoc, působená zástupci rodu Trypanosoma, kteří jsou přenášeni mouchou tse-tse, a dále americká Chagasova choroba, způsobovaná Trypanosoma  cruzi a přenášenou krevsajícími plošticemi. Konečně to jsou tropické a subtropické leishmaniázy, které vyvolávají prvoci rodu Leishmania, přenášení krevsajícími mouchami koutulemi (neboli flebotomy). 

Vzhledem ke své velké biologické diverzitě, schopnosti dobře se adaptovat na velice rozdílné podmínky prostředí, a také díky své všudypřítomnosti mají trypanozomy a jejich příbuzní velký vliv na řadu biologických společenstev. Obsáhnout celou šíři takového vlivu ale není snadné, a ještě v tomto směru zbývá hodně práce. Trypanozomy rovněž představují značně odvozenou evoluční linii, která je na buněčné úrovni velice odlišná od tradičních modelových eukaryot, jako jsou třeba savci, hmyz, houby nebo rostliny. V posledním desetiletí se objevila celá řada kvalitních review, které se věnují specifickým oblastem molekulární a buněčné biologie, biochemie nebo třeba parazitickému životu trypanozom. 

Julius Lukeš z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR s mezinárodním týmem kolegů nedávno zpracoval review, které přehledně shrnuje pokroky ve výzkumu trypanozom za posledních 30 let. Tuto publikaci přitom redakce mezinárodního vědeckého časopisu Parasitology ocenila jako článek měsíce. Lidé z časopisu Parasitology byli dle svých slov ohromeni důkladností zpracování review, a také významem závěrů této studie pro klinickou praxi.

 

Maslov, D. A., Opperdoes, F. R., Kostygov, A. Y., Hashimi, H., Lukeš, J., Yurchenko, V. 2019. Recent advances in trypanosomatid research: genome organization, expression, metabolism, taxonomy and evolution. Parasitology 219: 1–27.

Kontakt: Prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc. (jula at paru.cas.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.