Jaké je vertikální uspořádání společenstev housenek lesů mírného pásu východu severní Ameriky?

Při pohledu z výšky vypadají lesy jako jednolitá zeleň. Ve skutečnosti to jsou ale složitě strukturované a pestré ekosystémy. Koruny stromů bývají považovány za ohnisko nesmírné biodiverzity členovců, především v tropických a subtropických oblastech. Vertikální uspořádání společenstev obyvatel lesů a jejich vzájemné vztahy přitom zřejmě hrají klíčovou roli v udržování bohaté biodiverzity lesních ekosystémů. Právě vertikální struktura lesů ale zatím byla ve výzkumu opomíjena, zvláště pokud jde o lesy mírného pásu. Týká se to i vertikálního uspořádání společenstev herbivorů lesních dřevin.

Carlo Lutz Seifert z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a z Biologického centra AV ČR se svými kolegy prozkoumal vertikální strukturu společenstev housenek opadavých dřevin v lese mírného pásu na východě severní Ameriky. V lese poblíž Toms Brook ve Virginii si vybrali experimentální plochu o rozloze 0,2 hektaru, kde pokáceli všechny stromy opadavých dřevin, jejichž kmeny měly ve výčetní výšce průměr větší než 5 cm. Na těchto stromech poté systematicky hledali veškeré housenky. Objevené housenky přiřadili k příslušnému stromovému patru, podle jejich pozice na stromu, a zároveň určili, k jakému typu herbivorů náležejí, podle jejich způsobu přijímání potravy.

Badatelé během výzkumu nasbírali celkem 3 892 housenek, které náležely ke 215 druhům můr a motýlů. Jednotlivá patra lesa neměla vliv na celkovou hustotu výskytu housenek, ale vertikální uspořádání lesa se významně projevovalo na zastoupení jednotlivých typů herbivorů. V korunách stromů převažovaly housenky, které si při žraní stavějí úkryty (shelter-building caterpillars). Počet druhů housenek a jejich biodiverzita byly nejvyšší v podrostu a ve středním patru lesa, zatímco v korunách stromů podstatně klesaly. Zastoupení jednotlivých taxonomických čeledí a druhů housenek se mezi jednotlivými patry významně měnilo. Analýza potravních sítí ukázala, že směrem ke korunám stromů jsou tyto sítě ve společenstvech housenek specializovanější. Výzkum prokázal, že společenstva housenek listnatého lesa mírného pásu jsou výrazně vertikálně strukturovaná, a že výrazně odlišné je především společenstvo housenek korun stromů.

 

Seifert, C. L., Lamarre, G. P. A., Volf, M., Jorge, L. R., Miller, S. E., Wagner, D. L., Anderson-Teixeira, K. J., Novotný, V. 2019. Vertical stratification of a temperate forest caterpillar community in eastern North America. Oecologia online dec. 2019. 

Kontakt: MSc. Carlo Lutz Seifert (carl.seifert at entu.cas.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.