Jaké je taxonomické uspořádání sinic řádu Synechococcales?

Bakterie s fotosyntézou, během které vzniká kyslík, čili sinice, přestavují nesmírně, přímo životně důležitou skupinu mikroorganismů, kterým vděčíme za kyslíkatou atmosféru naší planety. Pokud jde o taxonomii sinic, odborníci je dříve členili především podle morfologických znaků, zatímco dnes je jejich taxonomické uspořádání založeno hlavně na sekvencích nukleových kyselin. V současnosti jsou sinice rozděleny do 8 řádů, v nichž je celkem 300 rodů, z toho 50 nově popsaných po roce 2000. Navzdory rychle přibývajícímu počtu nových druhů a rodů sinic se věnuje méně pozornosti taxonomii této skupiny na úrovni čeledí. 

Jeffrey R. Johansen, který působí na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, a také na americké Univerzitě Johna Carolla v Ohiu, společně s mezinárodním týmem kolegů zpracoval taxonomii vláknitých sinic řádu Synechococcales. Studovali celkem 48 kmenů těchto sinic a využívali k tomu sekvence pro ribozomální 16S rRNA, a také genu rpoC1, který je součástí komplexního enzymu RNA polymerázy. Vedle sekvencí sinici analyzovali i jejich morfologické znaky. 

Výsledkem fylogenetických analýz je rozčlenění řádu Synechococcales do čtyř čeledí. Jsou to dvě stávající čeledi, Leptolyngbyaceae a Prochlorotrichaceae, společně se dvěma nově zavedenými čeleděmi, Oculatellaceae a Trichocoleaceae. Čeledi Oculatellaceae se badatelé věnovali detailněji a popsali v ní šest nových rodů: Pegethrix, Drouetiella, Cartusia, Tildeniella, Komarkovaea, Kaiparowitsia, Timaviella, s celkem 14 novými druhy.

Mai, T., Johansen, J. R., Pietrasiak, N., Bohunická, M., Martin, M. P. 2018. Revision of the Synechococcales (Cyanobacteria) through recognition of four families including Oculatellaceae fam. nov. and Trichocoleaceae fam. nov. and six new genera containing 14 species. Phytotaxa 365: 001–059.

Kontakt: Jeffrey R. Johansen, Ph.D. (johansen at jcu.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.