Jaké je rozvrstvení saproxylických brouků v lesích tropů a mírného pásu?

V dnešní době často dochází k tomu, že zvýšení těžby dřeva v lesích vede k ohrožení jejich biodiverzity. Pro lesnický výzkum je proto významnou prioritou hledání udržitelných lesnických postupů, které by minimalizovaly vliv těžby dřeva na biodiverzitu lesa. Pro tento výzkum se stali užitečnými modelovými organismy saproxyličtí brouci, čili brouci, kteří jsou svým životem přímo či nepřímo vázáni na mrtvé dřevo stromů. Ti to brouci představují významnou součást biodiverzity lesa a podílejí se na fungování ekosystému, například na koloběhu živin. Výzkum a monitorování saproxylických brouků v lesích dnes obvykle probíhá za předpokladu, že jejich aktivita v mrtvém dřevě v nejnižší části stromů odpovídá biodiverzitě saproxylických brouků v celém lese.

Matthias Weiss z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR a jeho spolupracovníci se rozhodli tento předpoklad ověřit v nové studii. Porovnali vertikální rozvrstvení a druhové složení společenstev saproxylických brouků ve třech různých typech lesa. Do své studie zahrnuli lokality nížinného lesa mírného pásu, horského lesa mírného pásu, v obou případech v České republice, a společně s nimi i nížinný tropický les v Panamě. Na těchto místech badatelé lapali brouky v letu pomocí standardních pastí.

Z výsledků výzkumu vyplynulo, že tropický les hostí celkově 2 až 3 krát více druhů saproxylických brouků, než nížinné a horské lesy mírného pásu. Pokud jde o vertikální rozvrstvení lesů, druhové bohatství těchto brouků v nejnižším patře lesa bylo u všech tří lesů podobné. Nejvyšší biodiverzitu badatelé zaznamenali u lesů mírného pásu právě v nejnižším patře lesa, zatímco v tropech to bylo naopak v nejvyšším patře, tedy v korunách stromů. Celkově bylo patrné, že na vertikální rozvrstvení těchto brouků zřejmě působí podobné síly v různých biomech světa. Vše nasvědčuje tomu, že zásahy ve prospěch ochrany biodiverzity saproxylických brouků budou fungovat v rozmanitých typech lesa. Jisté rozdíly ve vertikálním rozvrstvení diverzity saproxylických brouků ale ukazují, že monitorování jejich diverzity v nejnižším patře lesa nebude vždy stačit k získání spolehlivého obrazu diverzity těchto brouků. Zvláště v tropických lesích bude nutné více sledovat tyto brouky napříč celou trojrozměrnou strukturu lesa.

Weiss, M., Didham, R. K., Procházka, J., Schlaghamerský, J., Basset, Y., Odegaard, F., Tichechkin, A., Schmidl, J., Floren, A., Curletti, G., Aberlenc, H. P., Bail, J., Barrios, H., Leponce, M., Medianero, E. Fagan, L. L., Corbara, B. Čížek, L. 2019. Saproxylic beetles in tropical and temperate forests - A standardized comparison of vertical stratification patterns. Forest Ecology & Management 444: 50–58.

Kontakt: MSc. Matthias Weiss (mattweiss at t-online.de)


O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.