Jaké je riziko vystavení nákaze boreliózou a klíšťovou encefalitidou v česko-německém pohraničí?

Choroby přenášené členovci představují vážné ohrožení zdraví pro lidi i domácí zvířata v mnoha oblastech světa. V Evropě náležejí k těm nejrozšířenějším infekce přenášené klíštětem obecným (Ixodes ricinus), především bakteriální lymská borelióza a virová klíšťová encefalitida. Aby bylo možné stanovit míru rizika nakažení těmito závažnými chorobami v jednotlivých oblastech Evropy, tak je nutné detailně znát rozšíření jejich patogenů u klíšťat v čase i v prostoru. 

Václav Hönig z Biologického centra AV ČR, Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně a jeho kolegové zpracovali data o výskytu klíšťat, která vyhledávají hostitele, a také o výskytu původců lymské boreliózy a klíšťové encefalitidy, společně s celou řadou dat o podmínkách prostředí. Na základě těchto údajů badatelé vytvořili model rizika, které hrozí lidem od klíšťat, pro oblast, kde se obě tyto choroby běžně vyskytují. Tato oblast přitom zahrnovala Jihočeský kraj v České republice a oblasti Dolní Bavorsko a Horní Falc v Německu. Hustotu výskytu klíšťat autoři studie zjišťovali metodou vlajkování klíšťat na 50 různých místech, která navštívili třikrát během jediné sezóny. Při tomto sběru se klíšťata přichycují na pruhy látky připomínající srst zvířete, s nimiž badatelé procházejí vegetací. U takto získaných klíšťat vědci určovali výskyt původců obou zmíněných onemocnění. 

Vytvořený model zahrnuje hustotu výskytu klíšťat, pravděpodobnost infekce klíštěte těmito patogeny, a také hustotu výskytu infikovaných klíšťat na studovaném území. V Jihočeském kraji bylo zaznamenáno více případů lidí nakažených klíšťovou encefalitidou, než v sousedních oblastech v Německu. To podle všeho souvisí s nižší hustotou výskytu klíšťat ve studované části Německa. Výskyt původců lymské boreliózy a klíšťové encefalitidy se ale mezi Českem a Německem nelišil. Výstupy modelu byly zpřístupněny pro širokou veřejnost ve formě map rizika, které hrozí lidem od klíšťat.

  

Hönig, V., Švec, P., Marek, L., Mrkvička, T., Zubriková, D., Wittmann, M., Masař, O., Szturcová, D., Růžek, D., Pfister, K., Grubhoffer, L. 2019. Model of Risk of Exposure to Lyme Borreliosis and Tick-Borne Encephalitis Virus-Infected Ticks in the Border Area of the Czech Republic (South Bohemia) and Germany (Lower Bavaria and Upper Palatinate). International Journal of Environmental Research and Public Health 16.

Kontakt: Mgr. Václav Hönig, Ph.D. (honig at paru.cas.cz)


O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.