Jaká je „skrytá“ taxonomická diverzita houbového parazita slunéček

Mikroskopické vřeckovýtrusné houby roztřepenky (řád Laboulbeniales) jsou podivuhodní parazité, kteří žijí na povrchu těla členovců. Odborníci dnes rozlišují zhruba 141 rodů roztřepenek s asi 2200 druhy, které infikují členovce rozmanitých taxonomických skupin. Roztřepenky je možné potkat na všech kontinentech kromě Antarktidy, a kdo ví, jestli už nejsou i tam. Roztřepenka Hesperomyces virescens je parazitem asi 30 druhů slunéček a oproti některým jiným roztřepenkám své hostitele zřejmě významně poškozuje. Tento parazit shodou okolností napadá i slunéčko východní (Harmonia axyridis), které pochází z východní Asie, ale dnes se šíří jako invazní druh v Evropě i severní Americe, často na úkor místních slunéček. Vědci proto o roztřepence Hesperomyces virescens uvažují jako o kandidátovi pro program biologického boje s tímto nepůvodním slunéčkem.

Naše poznání taxonomické diverzity hub, natož mikroskopických a parazitických, je stále velmi neúplné. Roztřepenku Hesperomyces virescens známe už 120 let a podle staršího přístupu k taxonomii, založeného na morfologii, představuje jediný druh, který parazituje desítky druhů slunéček na všech kontinentech s výjimkou Antarktidy. Ze zkušeností s podobnými situacemi ale víme, že takoví paraziti většinou ve skutečnosti bývají celým souborem velmi podobných a blízce příbuzných druhů. Danny Haelewaters z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a z Harvardovy univerzity se proto společně se svými spolupracovníky rozhodl detailně prozkoumat taxonomickou diverzitu roztřepenky Hesperomyces virescens.

 Badatelé ve své studii zahrnuli roztřepenky Hesperomyces virescens a rovněž další druhy roztřepenek, které pocházely z různých druhů slunéček ulovených v severní Americe, Evropě, Asii a Africe. Během výzkumu analyzovali jak morfologické znaky roztřepenek a ekologická data, tak i sekvence jejich DNA. Fylogenetické analýzy ukázaly, že roztřepenku Hesperomyces virescens ve skutečnosti tvoří řada vývojových linií, které odpovídají jednotlivým druhů hostitelů, tedy slunéček. Podle autor studie každá z těchto vývojových linií ve skutečnosti představuje jeden druh, přičemž tyto doposud před taxonomy „skryté“ druhy roztřepenek vznikly během adaptování na jednotlivé druhy hostitelů.

Haelewaters, D., De Kesel, A., Pfister, D. H. 2018. Integrative taxonomy reveals hidden species within a common fungal parasite of ladybirds. Scientific Reports 8: 15966.

Kontakt: Danny Haelewaters, Ph.D. (danny.haelewaters at gmail.com)

 

 


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.