Jaká je kyprej vrbice v chladném a v teplém prostředí?

Nápadně fialově kvetoucí kyprej vrbice je ve svém původním areálu výskytu v Evropě a Asii ozdobou vlhkých míst nižších poloh. Roste v okolí vodních toků a ploch, na mokřadech, rašeliništích a všude tam, kde je mokro. Postupně se ale dostala do Austrálie a na Nový Zéland, a počátkem 19. století i do severní a jižní Ameriky. Zvláště v USA a Kanadě teď kyprej vrbice dělá velké problémy jako invazní druh. Na jeho výzkumu se s americkými kolegy podílejí i vědci z České republiky, kteří mají s touto rostlinou velké zkušenosti.

Keith Edwards z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a jeho kolegové se rozhodli porovnat růst různých populací kypreje během pěstování na pokusných pozemcích v rozdílných podmínkách. Jedna část experimentu přitom proběhla v jihočeské Třeboni, která reprezentovala chladné podnebí, zatímco druhá část se odehrála ve městě Lafayette na jihu americké Louisiany, kde je teplo. Na těchto dvou místech badatelé pěstovali kypreje, které pocházely z populací rozmístěných na gradientu zeměpisné šířky, v Evropě, a také v Americe. U pěstovaných rostlin hodnotili jejich morfologické, a také molekulární charakteristiky.

Badatelé zjistili, že při pěstování na pokusných pozemcích mají největší kořeny, stonky a listy rostliny pocházející z jižních oblastí výskytu kypreje. Pokud jde o květenství, tak v případě pěstování v chladných podmínkách byla větší u rostlin ze středních zeměpisných šířek. Genetická diverzita populací kypreje z oblastí původního i invazního výskytu byla podobná, bez ohledu na původ populací ve sledovaném gradientu zeměpisné šířky. Podobná byla i morfologie rostlin z původního a invazního areálu. Výsledky výzkumu ve svém souhrnu ukazují, že kyprej vrbice má při své invazi v severní Americe k dispozici srovnatelnou genetickou diverzitu populací, jako v oblastech původního výskytu. Stejně tak u kypreje v Americe nedošlo ke snížení schopnosti plasticky reagovat na různé typy prostředí. Obě tyto skutečnosti mohou souviset s invazním úspěchem kypreje, a také kypreji zajistí dobré vyhlídky v budoucnosti ovlivněné změnami klimatu.

Middleton, B. A., Travis, S. E., Kubátová, B., Johnson, D., Edwards, K. R. 2019. Morphology and genetics of Lythrum salicaria from latitudinal gradients of the Northern Hemisphere grown in cold and hot common gardens. PLoS ONE 14: e0208300.

Kontakt: doc. Keith Edwards, Ph.D. (edwards at prf.jcu.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.