Jaká je genetická historie lidských populací v centrální Asii?

Evropa dohromady s Asií představuje velkou masu pevniny, kde již dlouhé desítky tisíc let žijí lidé našeho druhu. Za takovou dobu se zde udála spousta rozmanitých událostí, které ovlivnily genetické uspořádání lidských populací. Týká se to i velké oblasti centrální Asie a přilehlých částí Evropy, která zahrnuje území bývalého Sovětského svazu, Mongolsko a severozápadní část Číny. Původní populace lidí ve zdejších stepích, tajze i tundře vykazují ohromující diverzitu genů, jazyků i kultur.

Pavel Flegontov z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v  Českých Budějovicích, Biologického centra AV ČR a Ostravské univerzity se stal jedním z členů početného mezinárodního týmu odborníků, kteří se rozhodli rozšířit naše poznání napínavé historie centrální Asie. Do svého výzkumu zahrnuli celé genomy od celkem 763 lidí z Arménie, Gruzie, Kazachstánu, Moldavska, Mongolska, Ruska, Tádžikistánu, Ukrajiny a Uzbekistánu. Společně s nimi analyzovali i dva genomy z archeologických pozůstatků lidí kultury Botai z Kazachstánu, kteří žili zhruba před 5 400 lety. Tato genetická data autoři studie analyzovali a porovnali je s dříve publikovanými údaji o současných i dávných lidských populacích.

Badatelé zjistili, že navzdory velké genetické i kulturní diverzitě lidských populací v této části světa tvoří lidské osídlení oblasti tři výrazné genetické linie, které tvoří geografické pásy, táhnoucí se od východu na západ centrální Asie. Tyto pásy odpovídají hlavním ekologickým zónám, které se v centrální Asii objevují. Severní z těchto pásů, označovaný jako „les-tundra“ zahrnuje Rusy, mluvčí uralských jazyků a mluvčí jenisejských jazyků, kterých dnes zbylo už jenom pár. Střední pás populací „step-les“ tvoří populace s turkickými a mongolskými jazyky v oblasti řeky Volhy, pohoří Altaj a pohoří Sajany. Na jihu centrální Asie se táhne pás nazvaný „jih-step“, který zahrnuje jižní část populací s turkickými a mongolskými jazyky, včetně Kazaků, Kyrgyzů, Uzbeků a Tádžiků.

  

Jeong, C. et al. 2019. The genetic history of admixture across inner Eurasia. Nature Ecology and Evolution 3: 966–976. 

Kontakt: M.Sc. Pavel Flegontov, Ph.D. (pavel.flegontov at osu.cz)


O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.