Jaká je biodiverzita vosiček, které jsou spojené s běžným fíkovníkem drobnolistým?

Biologickou diverzitu ovlivňuje mnoho různých faktorů, od nabídky dostupných druhů v konkrétní oblasti, až mezidruhové vztahy. Navzdory intenzivnímu výzkumu biodiverzity nejsou některé souvislosti stále úplně jasné. Není například zřejmé, jak je geograficky uspořádaná biodiverzita bezobratlých živočichů. Týká se to i geografické proměnlivosti společenstev hmyzu, který je vázán na jednu konkrétní hostitelskou rostlinu.

Simon T. Segar z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Biologického centra AV ČR a britské Univerzity v Readingu a jeho kolegové prostudovali druhové složení a funkční strukturu společenstev vosiček ze skupiny chalcidek, která doprovázejí běžnou tropickou dřevinu fíkovník drobnolistý (Ficus benjamina). Porovnali přitom společenstva ze severního okraje přirozeného areálu fíkovníku, který představuje čínská ostrovní provincie Chaj-nan a z jižního okraje areálu, což je australský Queensland. K rozlišení druhů vosiček použili sekvence jaderné a mitochondriální DNA. 

Výzkum ukázal, že v obou studovaných společenstvech žije nejméně 14 druhů vosiček. Složení společenstev je přitom podobné na úrovni rodů, ale liší se na úrovni druhů vosiček. Velmi podobná je funkční struktura čínského a australského společenstva. Vše nasvědčuje tomu, že navzdory velké geografické vzdálenosti jsou společenstva vosiček fíkovníku drobnolistého dost stabilní, pokud jde o jejich strukturu a zastoupení taxonomických rodů. Analýza dat rovněž ukázala, že funkční struktura společenstev vosiček tohoto fíkovníku zůstává stabilní po dlouhá období v průběhu historie šíření fíkovníku. V tomto případě zřejmě ekologické vztahy mezi vosičkami a fíkovníkem hrají trvalou roli v uspořádání společenstev vosiček.

Darwell, C. T., Segar, S. T., Cook, J. M. 2018. Conserved community structure and simultaneous divergence events in the fig wasps associated with Ficus benjamina in Australia and China. BMC Ecology 18: 13.

Kontakt: MSc. Simon Tristram Segar, Ph.D. (simon.t.segar at gmail.com)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.