Jak živiny a voda ovlivňují rostlinnou produkci v mokřadní louce?

Odborníci očekávají, že změny klimatu ovlivní hydrologické poměry v krajině, kvůli změnám v množství srážek a jejich rozložení v průběhu sezóny. V neposlední řadě se to týká i střední Evropy, kde by podle předpovědí mělo být více sucho, a srážky by měly být rozložené jiným způsobem. Takové změny by měly následně ovlivnit složení rostlinných společenstev a tím i ekosystémové funkce. Souběžně s klimatickými změnami působí na složení a diverzitu rostlinných společenstev i zemědělství, které je zodpovědné za intenzivní přísun živin do celé krajiny.

Keith Edwards z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a jeho spolupracovníci zkoumali, jak společné působení hydrologických poměrů a přísunu živin ovlivňuje produkci rostlin, a také obsah živin v rostlinách, u dvou vybraných druhů jednoděložných rostlin mokřadních luk. Do studie zahrnuli rostlinu s „konzervativní“ ekologií, ostřici štíhlou (Carex acuta), která by se měla dobře poradit s více nepříznivými podmínkami v prostředí, společně s „kompetitivním“ druhem zblochanem vodním (Glyceria maxima), který se za příznivějších podmínek prosazuje na úkor jiných druhů. Výzkum proběhl na Třeboňsku, na mokřadních loukách u řeky Nežárky.

Výsledky studie ukazují, že čistá primární produkce nadzemních částí rostlin u obou druhů klesá s větším suchem. U ostřice štíhlé stoupá s rostoucím množstvím vody, zatímco u zblochanu vodního tento parametr stoupá s nárůstem přísunu živin. Pokud jde o obsah klíčových prvků, nadzemní části ostřice měly v porovnání se zblochanem vyšší procento uhlíku a naopak nižší procento dusíku a fosforu. Hydrologické poměry ovlivnily produkci rostlin a obsah živin v jejich nadzemních částech více než živiny, přesto ale podle autorů studie oba dva faktory pravděpodobně zasáhnou ekosystémové procesy. Budoucí studie by podle nich měly při předpovědích vlivu klimatických změn a změn obhospodařování brát v úvahu více faktorů zároveň.

  

Edwards, K. R., Čížková, H. 2019. Nutrient Inputs and Hydrology Interact with Plant Functional Typein Affecting Plant Production and Nutrient Contentsin a Wet Grassland. Wetlands online říjen 2019.

 Kontakt: doc. Keith Edwards, Ph.D. (edwards at prf.jcu.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.