Jak vlny veder ovlivňují život sladkovodních plžů uchatek?

Klima se mění před očima, na což jsme nebyli v uplynulých dekádách příliš zvyklí. Globální oteplování a extrémní klimatické události zasahují do života nejen lidí, ale i ostatních organismů. Obzvláště zranitelné jsou ektotermní druhy, jejichž tělesnou teplotu do značné míry určuje teplota v okolním prostředí. Teplota přitom zásadně ovlivňuje mnoho fyziologických a také ekologických procesů. Odborníci se domnívají, že by náhlé změny klimatu mohly zasahovat do toho, jak ektotermní živočichové přijímají potravu. Týká se to například vln veder, které dnes bývají časté a extrémní. Jejich vliv na ektotermní druhy by mohl vést k rozkolísání sladkovodních ekosystémů.

Bruno M. Carreira z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, portugalské Universidade de Lisboa a švédské Uppsala University se svými spolupracovníky prozkoumal vliv délky vlny vedra na příjem potravy a životní cyklus sladkovodního plže uchatky Radix balthica, který se běžně vyskytuje v Evropě i Asii. Badatelé porovnali vliv krátkého jednotýdenního vedra a dlouhého vedra, které trvalo 7 týdnů na to, jak uchatky přijímají potravu. Soustředili se přitom na růst a rozmnožování uchatek. 

Výsledky ukázaly, že působení vedra jak po krátkou, tak i po dlouhou dobu zvyšuje podíl rostlinné hmoty v potravě těchto všežravých plžů, zatímco vliv obou typů vedra na rozmnožování uchatek byl jen malý. Zároveň vyšlo najevo, že reakce plžů na vedra byla disproporční vůči délce trvání vedra. Krátká vedra spouštějí rychlou a relativně silnější odpověď v příjmu potravy uchatek. Badatelé zdůrazňují, že u ekotermních organismů, jako jsou plži, hraje ve vyrovnávání se s teplotou významnou roli jejich fenotypická plasticita, tedy schopnost zareagovat na situaci v prostředí změnami v morfologii i chování. Ukazuje se, že vlny veder mohou dočasně pozměnit potravní vztahy a ve svém důsledku ovlivnit dynamiku společenstev ve sladkovodním prostředí. 

 

Carreira, B. M., Segurado, P., Laurila A., Rebelo, R. 2020. Heat waves trigger swift changes in the diet and life-history of a freshwater snail. Hydrobiologia 847: 999–1011. 

Kontakt: Bruno M. Carreira, Ph.D. (bmcarreira at fc.ul.pt)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.