Jak společenstva rostlin ovlivňuje přítomnost invazních druhů?

Biologické invaze v dnešní době stále více zasahují biodiverzitu, společenstva i fungování ekosystémů. Týká se to i rostlinných invazí, které mohou dramaticky měnit strukturu původních společenstev. Zatím ale není úplně jasné, jestli invazní druhy rostlin spíše zaujímají ekologické role původních druhů anebo jestli do invadovaných společenstev přinášejí nové ekologické či funkční znaky.

Ve snaze zodpovědět tuto otázku Carlos Pérez Carmona a Francesco de Bello z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Botanického ústavu AV ČR v Třeboni společně s dalšími kolegy prostudovali dostupná data z rostlinných společenstev rozmanitých suchozemských biotopů. Použili zhruba 27 tisíc vegetačních snímků z 26 suchozemských biotopů v České republice. V tomto souboru dat porovnali fylogenetickou a funkční diverzitu, stejně jako znaky společenstev, mezi vegetačními snímky, které buď zahrnovaly anebo nezahrnovaly invazní druhy rostlin.

Výsledky výzkumu ukazují, že invaze rostlin obecně mají výrazný vliv na fylogenetickou i funkční diverzitu, a také na znaky společenstev. Badatelé zjistili, že vegetace, kam pronikly invazní druhy rostlin, jsou v porovnání s vegetací bez invazních druhů méně fylogeneticky rozmanité, ale zároveň více funkčně rozmanité. Pokud jde o ekologické a funkční znaky, vše nasvědčuje tomu, že invazní druhy rostlin častěji vstupují do ekologických rolí druhů původních společenstev. Buď se „vmezeří“ mezi původní druhy nebo některé původní druhy rostlin nahradí a zaujmou jejich roli ve společenstvu. Jen méně často se podle badatelů stává, že by invazní druh přinesl do invadovaného společenstva úplně nové ekologické, popřípadě funkční znaky.

Loiola, P. P., de Bello, F., Chytrý, M., Gotzenberger, L., Carmona, C. P., Pyšek, P., Lososová, Z. 2018. Invaders among locals: Alien species decrease phylogenetic and functional diversity while increasing dissimilarity among native community members. Journal of Ecology 106: 2230–2241.

Kontakt: Carlos Pérez Carmona. (perezcarmonacarlos at gmail.com)

 


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.